Uutinen

Inspiraatiota, innostusta ja hyviä käytänteitä – NEET-nuorten palveluihin keskittynyt kansainvälinen opintovierailu keräsi alan ammattilaisia Tampereelle

Ohjelmat Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen
Työttömille nuorille suunnattuja palveluita esitelleiden ylpeys tehdystä työstä sekä mahdollisuus päästä jakamaan hyviä käytänteitä ilahduttivat Tampereelle yhdeksästä eri maasta kokoontuneita ammattilaisia.
Opintovierailulle osallistuvia istuu lattialla ja maalaa paperille
Opintovierailun osallistujat kokeilivat Vamoksella luovia menetelmiä.

Tammikuun alussa joukko työttömien nuorten parissa ympäri Eurooppaa työskenteleviä ammattilaisia kokoontui Tampereelle inspiroitumaan suomalaisista NEET-nuorille suunnatuista palveluista.

Opintovierailu oli suunniteltu kolmen tavoitteen ympärille:

1) Tampereen alueen NEET-nuorille suunnattujen palveluiden ja hyvien käytänteiden esittely,

2) alan toimijoiden yhteen saattaminen ja verkostoituminen,

3) Euroopan nuoriso-ohjelmien mahdollisuuksien näkeminen ja niiden hyödyntäminen tulevaisuudessa.

Kolmeen intensiiviseen päivään mahtui innostusta, uusia mahdollisuuksia, verkostoitumista sekä osaamisen ja menetelmien vaihtoa.

Vajaan 30 ammattilaisen ryhmässä oli osallistujia yhdeksästä maasta (Romania, Italia, Belgia, Latvia, Viro, Portugali, Saksa, Tšekki ja Suomi). Jokainen työskentelee työttömien nuorten parissa. Suomalaisilta vierailukohteilta osallistujat toivoivat oppivansa mm. miten he tavoittavat, motivoivat, luovat yhteyden sekä kommunikoivat nuorten kanssa. Lisäksi toivelistalla oli nähdä parhaita käytänteitä ja rakentaa kumppanuuksia.

Vierailut osoittivat, että arvot kulkevat mukana

Opintovierailun ensimmäisen päivän aikana keskityttiin pohtimaan, mitä NEET-nuorilla tarkoitetaan ja minkälaisia syitä ison ja kompleksisen teeman takaa löytyy. Päivän vierailukohteena oli Tampereen kaupungin palvelut etsivästä nuorisotyöstä ja Nuorten työllisyyspalveluista – Pajasto.  Ensimmäinen päivä loi kuvan työttömien nuorten palveluiden kokonaisuudesta ja rakenteista. Päivän purussa esille nousi hämmästys siitä, miten systemaattisesti palveluita on Suomessa rakennettu ja miten hyvin ne on resursoitu.

Toisena päivänä vierailtiin kolmessa eri kohteessa. Päivä aloitettiin Nauha ry:ltä, jossa kuultiin, miten vertaistukea hyödynnetään palveluissa ja toiminnoissa. Lisäksi esiteltiin moninaisia kanavia, joissa työtä tehdään, kuten avoimet nuorisotaloillat ja pelitoiminta. Toisena kohteena oli Vamoksen Linja 21 -hanke. Vamoksella osallistujat pääsivät kokeilemaan luovia menetelmiä ja niiden käyttöä valmennustilanteissa. Lisäksi kuultiin, miten nuoria pyritään tavoittamaan ja minkälaisia innovatiivisia menetelmiä, kuten pizzalaatikoita, tavoittamisessa on kokeiltu. Esittelyssä oli myös valmisteilla oleva nuorisovaihto.

Päivän päätteeksi ryhmä suuntasi tutustumaan Siltavalmennukseen. Vierailukohteessa tutustuttiin siihen, miten peruskoulua voi suorittaa työpajaympäristössä, jossa opettaja ja pajavalmentaja toimivat tiiviissä yhteistyössä. Osallistujat saivat myös hyvän kuvan siitä, miten monipuolisesti Siltavalmennus hyödyntää EU-rahoituksia niin palveluiden kehittämisessä kuin välineenä nuorten kanssa tehtävässä työssä.

Vierailujen jälkeen osallistujat kertoivat olevansa vaikuttuneita kaikkien esittelijöiden innostuksesta ja ylpeydestä työstään. He kiinnittivät huomiota myös siihen, miten tasa-arvoisesti ja matalalla kynnyksellä organisaatiot toimivat suhteessa työntekijöihin ja asiakkaina oleviin nuoriin. Yhteisessä keskustelussa todettiin, että pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa asioita mitataan muutenkin kuin rahalla. Arvot näkyvät palveluissa, ja kaikkien mukana pysyminen on pienessä maassa lopulta jokaisen etu.

Kotiinviemisinä hankeidoita ja merkityksellisiä kohtaamisia

Opintovierailun viimeisenä päivänä keskityttiin EU:n nuoriso-ohjelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin NEET-nuorten kanssa työskenteleville. Ohjelmainfojen jälkeen osallistujat ideoivat projekteja vierailun aikana syntyneiden kumppanuuksien ja verkostojen ympärille – hautumaan jäivät ainakin nuorisovaihto, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke sekä isompi KA2-yhteistyöhanke, jonka avulla voitaisiin mallintaa suomalaista työpajatoimintaa. Tamperelaiset vierailukohteet olivat osoittaneet, että tämän kohderyhmän kanssa tehdään jo merkityksellisiä EU-hankkeita. Rahoitusmahdollisuuksia pohdittiinkin kiinnostuneina ja tosissaan.

Palautteista päätellen osallistujat olivat vierailuunsa tyytyväisiä ja palasivat kotiin reppu pullollaan uusia ideoita, innostunutta tunnelmaa ja merkityksellisiä kumppanuuksia. Opintovierailu koettiin voimaannuttavana – samankaltaista työtä tekevien kanssa yhteen tuleminen, asioista keskustelu, hyvien käytänteiden näkeminen ja jakaminen auttavat jaksamaan omassa työssä eteenpäin.

 

Inspirational Study Visit: Services for Youth in NEET Situation in Finland -opintovierailu järjestettiin Tampereella 9.–13.1.2023. Opintovierailu oli osa osallisuutta käsittelevää strategista kumppanuushanketta (Strategic Partnership for Inclusion), jossa Suomi on vahvasti mukana. Kumppanuushankkeen tavoitteena on edistää ja vahvistaa osallisuusteemaa EU:n nuoriso-ohjelmien toimeenpanossa. Nuorisotyötä tekevillä on mahdollisuus hakea vastaaville opintovierailuille ja muihin koulutuksiin, joita järjestetään ympäri Eurooppaa eri teemoihin liittyen. Osallistuminen on käytännössä ilmaista, sillä matkat, majoitus ja ruokailut maksetaan osallistujien puolesta.

 

Teksti: Annina Kurki