Uutinen

Irlantilainen yhteisöllisyys viehätti savolaisopoja

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Euroguidance Elinikäinen ohjaus Henkilöstökoulutus Kansainvälistyminen Opettajat ja kasvattajat
Kun maailma koronasulkujen jälkeen avautui, Etelä-Savon ammattiopiston opinto-ohjaajat toteuttivat haaveensa opintovierailusta ulkomaille. Erasmus+ -ohjelman tuella syntyi kuusipäiväinen tutustumiskäynti Dublinin alueelle.
Käsiä kurottamassa yhteen nurmikolla

Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opotiimi haaveili jo ennen koronapandemiaa kansainvälisestä opintomatkasta saadakseen näkökulmia, vaikutteita ja yhteisiä kokemuksia siitä, mitä opinto-ohjauksesta muualla ajatellaan ja miten sitä toteutetaan. Viime toukokuussa haaveista tuli työnantajan kannustamana totta. 

Uraohjausta jo yli puoli vuosisataa

Irlannissa on annettu uraohjausta toisen asteen oppilaitoksissa yli viidenkymmenen vuoden ajan. Etelä-Savon opinto-ohjaajat lähtivät tutustumaan holistiseen ja integroituun ohjausmalliin, johon sisältyy henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi sosiaalista ohjausta, opinto-ohjausta ja uraohjausta.

Kolme opoa alkoi valmistella opintomatkaa jo syksyllä 2022. Kontaktit eri tutustumiskohteisiin löytyivät Institute of Guidance Counsellor (IGC) eli Irlannin valtakunnallisen opinto-ohjaajien yhdistyksen avulla. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Catriona Rodgers antoi lähtijöille hyviä vinkkejä tutustumiskohteista. Kohteiden etsintä ja yhteydenpito vaati aikaa, työtä ja järjestelyjä, mutta se oli suomalaisille mielenkiintoinen rupeama. Järjestelyistä vastaavat opot lähettivät lukuisia sähköposteja ja pitivät Teams-kokouksia, joissa myös Catriona oli mukana. 

– Hyvin tehty suunnittelu ja järjestely kantoivat hedelmää paikan päällä. Tutustumiskohteet ja aikataulutus osuivat nappiin, mukana ollut opinto-ohjaaja Teija Kolehmainen kertoo.

Tutustumiskäyntejä työpajatoiminnasta yliopistoihin

Matkalle osallistui kuusi Esedun seitsemästä oposta sekä koulutuspäällikkö. 

Vierailun tutustumiskohteisiin kuuluivat 
•    Inchicore College of Further Education
•    Greenhills College
•    Technological University, Tallaght Campus
•    Youth Reach Center ja Adult Reach Center, Ballymun
•    Maynooth University, Department of Adult and Community Education.

Collegeissa tarjotaan toisen asteen ammatillista koulutusta. Sen lisäksi niissä on mahdollista tutustua korkeakouluopintoihin itseä kiinnostavalla alalla. Collegeissa opiskelleet voivat valmistumisen jälkeen suunnata joko suoraan työelämään tai yliopisto-opintoihin.

Esedun opot irlantilaisen oppilaitoksen edessä
Teija, Sanna, Ulla, Päivi, Marja, Helena ja Tiia Inchicore Collegessa. Oppilaitoksessa työskenteli yksi opinto-ohjaaja, jolla oli ohjattavanaan 950 opiskelijaa.

Myös Greenhills Collegessa työskenteli vain yksi opinto-ohjaaja. Hänellä oli 250 ohjattavaa, sillä opiskelijoilla oli erityisen tuen tarvetta. Opinto-ohjaajat tekevät yhteistyötä opettajien ja uraohjaajan kanssa.

– Suomeen verrattuna ammatillisessa koulutuksessa oli yllättävän lyhyet työelämäjaksot,  vain muutamia viikkoja, Teija kertoo.

Technological Universityssa suomalaiset tutustuivat uraohjaajan työhön. Uraohjaaja auttaa opiskelijoita muun muassa kurssien valinnassa. Jos opinnot ovat vaarassa keskeytyä, uraohjaaja on opiskelijan tukena. Uraohjaaja järjestää myös työpajoja tai luokkatunteja, joissa hän auttaa opiskelijoita työnhakutaitojen kehittämisessä, kuten työhaastatteluihin valmistautumisessa ja cv:n tekemisessä.

Ohjauskeskuksissa oli yhdistetty opiskelu ja työpajatoiminta. Nuorten keskus on tarkoitettu 16–20-vuotiaille putoamisvaarassa oleville nuorille. Keskuksessa nuoret voivat suorittaa tutkintoja ja työllistyä haluamalleen alalle. Aikuisten ohjauskeskuksessa järjestetään koulutusta aikuisten perustaitojen koulutuksesta aina avoimen yliopiston koulutuksiin asti. Keskus tarjoaa myös kansalaisopistomaisia kursseja. 

Maynoothin yliopistossa tarjotaan aikuisille opinto-ohjaajakoulutusta. Suurin osa opiskelijoista on 30–40 vuotiaita, joilla on jo aikaisempi korkeakoulututkinto. Opinnot ovat osa-aikaisia (kaksi päivää kuukaudessa) ja kestävät kaksi vuotta. Opiskelijat käyvät samalla töissä ja rahoittavat itse opintonsa.

 Yhteisöllisyys voimavarana

Opinto-ohjaaja Ulla Hartikainen kiinnitti huomiota siihen, että irlantilaiset opetustilat olivat usein vaatimattomia ja huonokuntoisia.

– Vaikka Irlannin työttömyysprosentti on vain neljä, näimme matkallamme kuitenkin köyhyyttä sekä huono-osaisuutta, hän ihmettelee.  Irlantilaisen ohjaushenkilöstön asenne työhön ja asiakkaisiin herätti suomalaisvieraissa ihailua. 

– Aikuiset ottavat aikuisen roolin ohjaustilanteessa, ja tavoitteet mietitään yksilön mukaan, Ulla kertoo.

Yksilökeskeisyys ei hänen mukaansa tule yhtä vahvasti esille kuin Suomessa. Vierailluissa oppilaitoksissa yksilöiden menestymistä juhlistettiin yhteisesti esimerkiksi nostamalla valmistuneita opiskelijoita esiin Hall of Famessa.

Teija, Ulla ja muut vierailulle osallistuneet opot kannustavat ulkomaan-opintomatkasta haaveilevia tarttumaan tuumasta toimeen.

– Kohtasimme joka paikassa todella ystävällisiä ihmisiä, ja vierailut herättivät meissä paljon ajatuksia ja keskustelua. Vaikka matkan anti haalistuisi ajan myötä työn arjessa, yhteinen kokemus säilyy, tiivistää Ulla.