Uutinen

Jo pienten lasten kanssa voi keskustella sukupuolten moninaisuudesta

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Tasa-arvo ja osallisuus
Varhaiskasvatuksen järjestäjillä on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tähän sisältyy myös sukupuolen moninaisuuden käsittely lapsen ikätasoon sopivalla tavalla.
Kuvituskuva, lapset istuvat aamupiirissä

Julkisuudessa on viime päivinä käyty keskustelua Opetushallituksen tukimateriaalista, joka liittyy toiminnalliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuussuunnitteluun varhaiskasvatuksessa. Esille on nostettu erityisesti sukupuolen moninaisuuden käsittely lasten kanssa.

Avaamme tässä uutisessa tarkemmin sitä, miksi ja miten näistä asioista täytyy lasten kanssa puhua. 

Miksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen järjestäjillä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä tehdä tavoitteellista ja suunnitelmallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä 1.6.2023 uudistettujen tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Suunnitelmallisuus on tässä työssä tärkeää, koska lapset omaksuvat varhain esimerkiksi sukupuoliin liitetyt normit. Osa lapsista ei tunnista niistä itseään, mikä voi tuntua ahdistavalta.

Suurin osa lapsista kokee sukupuolekseen sen, mikä heille on syntymässä määritelty. Sukupuolta ei voi kuitenkaan jakaa kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisistaan selväksi erotettavaan muotoon, vaan jokaisen sukupuoli on moninainen. Fyysinen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti eivät ole sama asia. 

Sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret joutuvat muita useammin kiusaamisen kohteeksi. Tämän ennaltaehkäisy alkaa jo varhaiskasvatuksessa. Ikätasoinen tieto sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolinormien purkaminen edistävät moninaisuuden ymmärtämistä ja erilaisuuden hyväksymistä. 

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään? 

Jo pienten lasten kanssa voi keskustella sukupuoliin ja kehoihin liitetyistä odotuksista ja siitä, että jokainen on arvokas omana itsenään. Varhaiskasvatuksessa sukupuolen moninaisuus voi tulla esiin esimerkiksi silloin, kun henkilöstö purkaa normeja vaatteiden tai mielenkiinnon kohteiden liittymisestä sukupuoleen. Poika voi pukeutua hameeseen ja tyttö rakastaa auto- tai rakenteluleikkejä, eivätkä nämä asiat määritä lapsen sukupuolta. 

Sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa ei pyritä muuttamaan kenenkään sukupuolta, vaan tuetaan sitä, että jokainen saa olla oma itsensä. Lapsilla on oikeus keskustella mieltään askarruttavista asioista turvallisesti ja myös saada tietoa sukupuolivähemmistöistä osana yhteiskuntaa. 

Opetushallituksen Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu -sivusto tukee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Tukimateriaali on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti. Sen tekemisessä ovat olleet mukana oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Naisasialiitto Unioni, Folkhälsan, Oulun yliopisto ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto. Lisäksi on kuultu varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja henkilöstöä sekä tutkijoita.