Uutinen

Kalatalouden perustutkinnon perusteet uudistuvat

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet
Ilmakuva lammesta keskellä metsää. Lammesta heijastuu taivas ja pilviä

Tehty uudistustyö on laaja, ja koskee sekä tutkinnon muodostumista, osaamispisteytystä että kaikkia ammatillisia tutkinnon osia. Tehdyillä muutoksilla on lisätty tutkinnon joustavuutta. Työn yhteydessä tutkinnon osien kuvaustapaa yhtenäistettiin ja sisältöjä tarkastettiin. Uudistetut tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024. 


Kalatalouden perustutkinnon uudistetut perusteet valmisteltiin avoimessa prosessissa yhdessä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia. Valmistelutyö tehtiin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Lämpimät kiitokset kaikille uudistustyöhön osallistuneille.
 

Kalatalouden perustutkinnossa ei ole osaamisaloja, mutta tutkinto tuottaa tutkintonimikkeitä tiettyjä tutkinnon osia valitsemalla. Jo aiemmin käytössä olleiden tutkintonimikkeiden, kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja ja kalastuksenohjaaja, lisäksi käyttöön tulee uusi kalavesienhoitajan tutkintonimike. 
 

Uudistetussa tutkinnossa on entistä laajemmat mahdollisuudet opiskelijan yksilöllisiä osaamistarpeita vastaaviin valintoihin myös laajojen valinnaisten mahdollisuuksien vuoksi. Tutkinnon osat toimivat myös itsenäisinä osaamiskokonaisuuksina, joten jo työelämässä mukana olevat voivat täydentää osaamistaan suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia. Tutkinnossa on pyritty entistä paremmin vastaamaan myös digitalisaation ja kestävän kehityksen tarpeisiin sinisen biotalouden alalla, molemmat teemat näkyvät tutkinnossa läpileikkaavina.

Kalatalouden perustutkinto

  • Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tämä jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin (145 osaamispistettä) ja yhteisiin tutkinnon osiin (35 osaamispistettä)
  • Viime vuonna tutkinnon suoritti 11 opiskelijaa
  • Suoritukset tulivat kolmelta eri koulutuksen järjestäjältä. 

Lisätietoja

opetusneuvos Marjatta Säisä marjatta.saisa [at] oph.fi (marjatta[dot]saisa[at]oph[dot]fi)