Uutinen

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien tulisi tarkistaa turvallisuuteen liittyvien asiakirjojensa julkisuus

Ajankohtaista Johtaminen ja hallinto Lainsäädäntö Turvallisuus
Yhteiskunnan turvallisuustilanteen takia kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on tärkeä kiinnittää huomiota turvallisuuteen liittyvien tietojensa julkisuuteen.
Aikuiset keskustelevat tietokoneen ääressä

Mediassa on keskusteltu kuntien valmiussuunnitelmien julkisuudesta, ja Kuntaliitto on ohjannut kuntia tarkistamaan valmiussuunnitelmansa siitä näkökulmasta, sisältävätkö ne salassa pidettävää tietoa. Myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien, joista iso osa on kuntia, turvallisuutta ja varautumista koskevissa asiakirjoissa on todennäköisesti tietoja, jotka on pidettävä salassa. 

– Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä pikaisesti tarkistaa turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien asiakirjojensa ja suunnitelmiensa ajantasaisuus ja julkisuus. Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt, kuten toimintatavat akuutissa kriisitilanteessa, ovat salassa pidettäviä tietoja, opetusneuvos, juristi Laura Francke sanoo.

Turvallisuuden takia osa kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien tiedoista on pidettävä salassa

Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat voivat kuitenkin olla salassa pidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu, eikä salassa pidettävän asiakirjan tietoja saa kertoa ulkopuolisille.

Lain mukaan salassa pidettävää on henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat, paitsi jos tiedetään, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvallisuutta. Lisäksi asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua tai turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi turvallisuutta.

– Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien valmiussuunnitelmaan, opiskeluhuoltosuunnitelmaan kuuluvaan kriisisuunnitelmaan sekä pelastussuunnitelmaan sisältyy usein yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi rakennusten turvallisuusjärjestelyistä ja organisaatioiden toiminnasta sekä niihin kuuluvista henkilöistä ja toimintojen järjestämisestä häiriötilanteissa. Nämä tiedot ovat salassa pidettäviä. Suunnitelmat ja asiakirjat voivat olla kokonaisuudessaan salassa pidettäviä tai osa niiden sisältämistä tiedoista voi olla salassa pidettävää, Francke sanoo.

Lisätietoja

opetusneuvos, juristi, yksikön päällikkö Laura Francke, laura.francke [at] oph.fi, puh. 029 533 1303