Uutinen

Kerro millaista lisätukea voisimme tarjota paikalliselle opetussuunnitelmatyöllenne varhaiskasvatuksessa

Koulutus ja tutkinnot Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat
Karvi julkaisi kaksi varhaiskasvatusta koskevaa arviointiraporttia 31.10. Toinen käsittelee paikallisten vasujen toteutumista ja toinen johtajuuden nykytilaa, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Arviointien pohjalta Opetushallitus voi käydä tarkempaa vuoropuhelua varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.
Joukko päiväkoti-ikäisiä lapsia halaavat toisiaan ulkona.

Karvin arvioinnin mukaan johtajat ja henkilöstö ovat perehtyneet päivitettyihin varhaiskasvatussuunnitelmiin, mutta etenkin yhteiseen keskusteluun tulee yhä kannustaa. Yhteinen keskustelu eri varhaiskasvatuksen toimijoiden kesken ja omissa organisaatioissa aina tiimejä myöten on tärkeää muutosten vakiinnuttamiseksi toimipaikkojen toimintakulttuureihin. Myös johtamisen rakenteisiin on Karvin arvioinnin mukaan kiinnitettävä paremmin huomiota. 

Ajattelemme Opetushallituksessa, että koko henkilöstön tulee osallistua paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien kehittämiseen sekä siihen työhön että ne viedään osaksi päivittäistä toimintaa. Yhteinen pedagoginen kieli ja ymmärrys arvoista ja tavoitteista auttavat vahvistamaan ja kehittämään oppivan yhteisön toimintakulttuuria. Keskustelun ja arvioinnin kautta nousee esiin vahvuuksia, joista kannattaa pitää kiinni ja toisaalta myös kehittämistarpeita, joihin tulee tarttua. Tästä aiheesta voit lukea lisää blogikirjoituksestamme.

Opetushallituksen ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden näkökulmasta on tärkeää, että tällaisia arviointeja tehdään. Arvioinnin ja kehittämissuositusten pohjalta voimme käydä tarkempaa keskustelua paikallisten toimijoiden kanssa. Olemme kiinnostuneita kuulemaan, millaista lisätukea Opetushallitus voisi tarjota paikalliselle opetussuunnitelmatyölle. Tule mukaan keskusteluun Loisto- ja Reimari kehittämisverkostoihimme tai lähetä ehdotuksesi Opetushallituksen varhaiskasvatustiimin osoitteeseen varhaiskasvatus [at] oph.fi.

Kati Costiander
Kati Kaplin-Sainio
Charlotta Rehn