Uutinen

Kestävyystiekartta viitoittaa ammatillisen koulutuksen suuntaa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Oppimateriaali Kestävä kehitys
Ammatilliseen koulutuksen toimijoiden käyttöön on valmisteltu laajassa yhteistyössä kestävyystiekartta, joka luotsaa suuntaa kohti kestävää ja vihreää tulevaisuutta. Tiekartan valmistelua on koordinoinut Opetushallituksen rahoittama VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -valtionavustushanke ja se on laadittu kaikkien koulutustoimijoiden yhteiseen käyttöön. Tiekartta viimeistellään hankkeessa vuoden loppuun mennessä.
Luonnossa otettu kuva tarkentuu oikealta ilmestyviin kämmeniin, jotka on kuvattu sivusta. Kämmenissä on multaa, josta pistää esiin kolmilehtinen kasviverso.
Kestävä kädenjälki

Ammatillisen koulutuksen toimijat ovat laatineet laajassa yhteistyössä yhteisen kestävyystiekartan, joka tarjoaa ammatillisille oppilaitoksille ja laajemmin myös muille opetussalan toimijoille työkalun, ratkaisuja ja tavoitteita omaan kestävyystyöhön. Varmistamalla kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edellyttämät uudistukset eri toiminnoissa huolehditaan samalla siitä, että suomalaisen työelämän ja laajemmin koko yhteiskunnan kestävyysmurros etenee.

Yhteinen visio, tavoitteet ja toimenpiteet viitoittavat tietä kestävään tulevaisuuteen

Kestävyystiekartta koostuu yhteisestä visiosta, teemakohtaisista tavoitteista sekä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisenä visiona on, että vuonna 2030 ammatillinen koulutus rakentaa vihreää siirtymää ja ekososiaalista sivistystä edistävää työelämäosaamista. Tätä varmistetaan muun muassa jatkuvalla oppimisella ja omaksumalla uudistavan ajattelun lähtökohdat arvoksi ja toiminnan lähtökohdiksi. Kestävyystyössä korostetaan myös vahvaa yhteistyötä työelämäkumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiekartan teemat ovat johtaminen ja toimintakulttuuri, pedagogiikka ja oppimisympäristöt, henkilöstön osaaminen ja ammatti-identiteetti, kumppanuudet ja hiilineutraalius, joille kaikille on tiekartassa asetettu omat tavoitteensa ja kuvattu käytännön esimerkkejä ratkaisuista.

 On hienoa, että ammatillisen koulutuksen toimijat ovat runsain joukoin osallistuneet kestävyystiekartan valmisteluun. Tiekartan visiosta ja tavoitteista huokuu toimijoiden tahto kirkastaa ammatillisen koulutuksen arvoja ja toimintakulttuuria sekä uudistaa yhteiskuntaa rakentamalla kestävää tulevaisuutta, iloitsee yli-insinööri Jaana Villikka-Storm Opetushallituksesta.

Ammatillisen koulutuksen toimijat ovat erivaiheissa kestävän kehityksen työssään. Kestävyystiekartta antaa yhteisen suunnan, jota kohti jokainen toimija voi omilla käytännön toimenpiteillä kulkea.

Kestävyystiekartta opastaa eteenpäin

Kestävyystiekartta on laadittu verkkoalustalle, johon kootaan esimerkkejä kestävän kehityksen käytännön ratkaisuista eri oppilaitoksista. Alustalla voi tutustua niin kestävän kehityksen lähtökohtiin kuin löytää käytännön vinkkejä omaan työhön.

Opetushallitus järjestää yhdessä VASKI-hankkeen kanssa Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta -tutuksi -webinaarisarjan. Tilaisuudet avaavat tiekartan sisältöä ja niissä käydään keskustelua käytännön toimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Osallistumislinkit webinaareihin löytyy Opetushallituksen tapahtumakalenterista.

Webinaarit järjestetään seuraavasti:

  • Osa 1 keskiviikkona 13.9.2023 klo 14-16: Mistä kestävyystiekartassa on kyse?
  • Osa 2 tiistaina 10.10.2023 klo 14-16: Mitä kestävyystiekartta tuo johtamiseen ja toimintakulttuuriin
  • Osa 3 keskiviikkona 8.11.2023 klo 14-16: Mitä kestävyystiekartta tarkoittaa opetukseen, ohjaukseen ja työelämäyhteistyöhön?

Lisätietoa antavat Opetushallituksesta:

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke on osa Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ja vihreää siirtymää ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa koulutuksen kestävää kädenjälkeä. Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta.
  • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi
  • Hankkeessa on mukana 61 ammatillista oppilaitosta
  • Hanke on käynnissä 1/2022 – 12/2023

Lisätietoja