Tiedote

Korkeakouluihin 142 000 hakijaa kevään toisessa yhteishaussa

Ajankohtaista Korkeakoulutus Opiskelijavalinnat
Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään yhteishaussa 142 000 hakijaa, mikä on 4 000 enemmän kuin viime vuonna. Korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli tarjolla lähes 51 000 aloituspaikkaa.
Kuvituskuva, opiskelijoita keskustelemassa rappusissa

Tiedotetta on korjattu 3.4.2023 liitteen osalta. Liitteen taulukosta ”Korkeakoulujen kevään 2023 toisen yhteishaun hakijamäärät korkeakouluittain” korjattiin aloituspaikkojen määriä.

Korkeakoulujen kevään yhteishaku päättyi torstaina 30.3. Hakijoista 46 % haki pelkästään ammattikorkeakouluihin ja 39 % yliopistoihin; 15 % haki molempiin.  Haettavana oli 50 970 aloituspaikkaa suomen- ja ruotsinkielisissä hakukohteissa. Hakukohteita oli yhteensä lähes 1600, mikä oli 100 vähemmän kuin viime vuonna. 

Määrällisesti eniten hakijoita pyrkii terveys- ja hyvinvointialoille, kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloille sekä yhteiskunnallisille aloille. Haussa pystyi hakemaan kuuteen hakukohteeseen, ja keskimäärin haettiin 2,8 hakukohteeseen. Aloituspaikoista 68 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.  

Suurin osa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näihin koulutuksiin oli 125 600 hakijaa. 

Lääketieteellinen ala säilytti vetovoimansa

Hakijamäärät yhtä aloituspaikkaa kohden vaihtelevat aloittain. Kovin kilpailu aloituspaikoista käydään lääketieteissä (8,7 hakijaa/aloituspaikka). Yli viisi tai viisi hakijaa aloituspaikkaa kohden oli yhteiskunnallisilla (5,9), kaupan, hallinnon ja oikeustieteellisillä aloilla (5,4) sekä palvelualoilla (5,0). 

Vähemmän kuin viisi hakijaa tavoitteli yhtä aloituspaikkaa taiteiden ja kulttuurin aloilla (4,9 hakijaa / aloituspaikka), terveyden- ja hyvinvoinnin, maa- ja metsätalouden ja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloilla (4,3 hakijaa kussakin) sekä humanistisilla aloilla (4,2 hakijaa). 

Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli tekniikan aloille (2,8 hakijaa/aloituspaikka), kasvatusaloille (3,2 hakijaa/aloituspaikka) ja luonnontieteellisille aloille (3,4 hakijaa/aloituspaikka). 

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan toukokuun lopussa, valintakokeiden viimeistään heinäkuun alussa

Todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuus vaihtelee aloittain ja hakukohteittain. Tyypillisimmin todistuksen perusteella hyväksytään 50–60 % hakijoista, mutta osuudet vaihtelevat 10 % ja 100 % välillä.  Suurin osa todistusvalinnan aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. 

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5. Koko yhteishaun tulokset valmistuvat viimeistään 7.7. 

Lisätietoja

  • Suunnittelija Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi , p. 029 5331397
  • Erityisasiantuntija Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, p. 029 533 1485