Tiedote

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai 18 % hakijoista eli noin 9 950 opiskelijaa

Ajankohtaista Korkeakoulutus
Korkeakoulujen syksyn yhteishakuun osallistui 55 420 hakijaa, joista opiskelupaikan sai noin 9 950 eli 18 %. Syksyn yhteishaussa oli ennätysmäärä hakijoita.
Ihmisiä istumassa ja juttelemassa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu. Syksyn yhteishaussa haettiin tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen.

Yhteishakuun osallistui 55 420 hakijaa, joista opiskelupaikan sai noin 9 950 eli 18 %. Ammattikorkeakouluun pääsi 9 750 ja yliopistoon 200 hakijaa.

Suurin osa syksyn yhteishaun tarjonnasta oli ammattikorkeakoulujen koulutuksia: mukana oli 20 ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa. Hakukohteista 295 oli ammattikorkeakouluun ja 27 yliopistoon. Hakijoista 96 % haki ammattikorkeakouluun, 2 % haki molempiin ja 2 % pelkästään yliopistoon.

Syksyn yhteishaussa oli ennätysmäärä hakijoita. Hakijamäärän nousua selittää etenkin englanninkieliset hakukohteet.

– Hakijoita oli noin 12 500 enemmän kuin viime syksyn yhteishaussa. Etenkin vieraskielisten tutkintojen hakijamäärät selittävät nopeaa kasvua viimeisen parin vuoden aikana. Valtaosa hakemuksista näihin hakukohteisiin tulee ulkomailta, kertoo erityisasiantuntija Topias Kähärä Opetushallituksesta. 

Yli puolet pääsee ensimmäiselle hakutoiveelleen 

Nyt opiskelupaikan saaneista 66 % pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen. Ammattikorkeakouluihin hakeneista 66 % hyväksyttiin ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen ja yliopistoihin hakeneista 95 %. Keskimäärin hakijat asettivat hakulomakkeella 2,6 hakutoivetta. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea kuuteen koulutukseen. 

Toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla oleviin koulutuksiin, eli AMK-tutkintoon ja kandidaatin tai kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin, haki syksyn yhteishaussa 43 350 hakijaa. Heistä opiskelijaksi hyväksyttiin 8 090. Kaikista hyväksytyistä hakijoista 44 % sai opiskelupaikan todistuksen ja 52 % valintakokeen perusteella. Todistusvalinta koskee toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla olevia koulutuksia. Loput paikat täytettiin muilla valintatavoilla, esimerkiksi avoimen korkeakoulun opintojen perusteella.

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä todistuksella valittiin 44 % ja valintakokeella 52 %. Yliopistojen koulutuksiin valittiin todistusvalinnalla vain 31 %, mitä selittää muun muassa suuri avoimen väylän valinnan osuus. 

Syksyn yhteishaussa opiskelupaikan saaneista 19 % eli 1 860 hakijaa hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita näihin koulutuksiin oli 14 280.

Noin 61 % kaikista korkeakoulujen aloituspaikoista oli syksyn yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus hakijoista oli nyt 80 % ja hyväksytyistä 73 %. Viime vuonna ensikertalaisia oli hakijoista 78 % ja hyväksytyistä 74 %. Ammattikorkeakouluihin tänä vuonna hyväksytyistä 74 % oli ensikertalaisia ja yliopistoon hyväksytyistä 28 %.

Opiskelupaikan voi saada varasijalta vielä joulukuun puolivälissä

Hakijat ovat tällä viikolla saaneet Opintopolusta tiedon syksyn yhteishaun lopullisista tuloksista sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään perjantaina 1.12. klo 15 mennessä. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 12.12. saakka.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille marras–joulukuussa. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-portaalissa ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä.

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku järjestetään 3.–17.1.2024 ja toinen 13.–27.3.2024. Ensimmäisessä yhteishaussa haetaan englanninkielisiin ja Taideyliopiston koulutuksiin. Toisessa yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi (topias[dot]kahara[at]oph[dot]fi), p. 029 533 1758

Erityisasiantuntija Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi (mikko[dot]eronen[at]oph[dot]fi),  p. 029 533 1485