Uutinen

KOSKI-tietovarannon käyttö on nyt mahdollista taiteen perusopetuksessa – opetuksessa saavutettu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa aiempaa paremmin

Ajankohtaista Taiteen perusopetus Koulutuksen kehittäminen Opetussuunnitelma
Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat jatkossa tallentaa oppilaiden opintosuorituksia Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon. Opintosuoritusten tallentaminen palveluun vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja tuo opetuksessa saavutetut tiedot ja taidot näkyväksi muissa koulutusmuodoissa hankitun osaamisen rinnalla.
Tyttö kukkien keskellä.

Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat jatkossa tallentaa oppilaiden opintosuorituksia Opetushallituksen ylläpitämään opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon. Palvelu sisältää tiedot yksittäisten opiskelijoiden opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista.  

KOSKI-tietovarannon käyttö on koulutuksen järjestäjille mahdollista niiden muutosten myötä, joita on tehty lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä sekä lakiin taiteen perusopetuksesta. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2023.

Opintosuoritusten kirjaaminen KOSKI-palveluun vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa tärkeänä suomalaisen koulutuskentän toimijana. Lisäksi palvelun avulla voidaan tuoda aiempaa paremmin näkyväksi eri taiteenalojen monivuotisissa opinnoissa saavutettua osaamista, kun oppilas hakeutuu opiskelemaan esimerkiksi toiselle asteelle tai korkeakouluun tai siirtyy työelämään, opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo vahvistaa.

Palvelun hyödyntäminen edellyttää oppilaitoksilta valmiutta kehittää tiedonhallintaa

KOSKI-tietovarannon käyttö on taiteen perusopetuksen järjestäjille vapaaehtoista. Palvelun käytön voi aloittaa huhtikuun 2023 aikana, mutta myös myöhemmin.

Tietovarantoon voidaan tallentaa opintosuoritukset taiteen perusopetuksen eri taiteenalojen yleisen oppimäärän yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista sekä laajan oppimäärän perusopinnoista ja syventävistä opinnoista.

Opintosuoritusten kirjaaminen KOSKI-tietovarantoon edellyttää aina oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan antamaa suostumusta. Taiteen perusopetuksen järjestäjän tuleekin ennen palvelun käyttöönottoa suunnitella, miten se informoi oppilaita ja huoltajia suostumuksen antamisesta sekä hallinnoi annettuja suostumuksia. Opintosuoritukset näkyvät oppilaille ja huoltajille Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Opintosuoritusten tallentamisen edellytyksenä on myös, että koulutuksen järjestäjä julkaisee paikallisen opetussuunnitelman Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa jokaisesta taiteenalasta, josta se tarjoaa opetusta ja jota koskevat opintosuoritukset se aikoo viedä KOSKI-palveluun.

Lisäksi paikallisessa opetussuunnitelmassa on kuvattava kunkin taiteenalan oppimäärän laajuudet laskennallisten tuntimäärien ohella opintopisteinä. Opintojen opintopisteytys parantaa taiteen perusopetuksen vertailtavuutta muilla koulutusasteilla tehtyihin opintoihin. Yleisen tai laajan oppimäärän opintojen laajuudet muunnetaan opintopisteiksi siten, että oppilaan 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä.

Opetushallitus tukee käyttöönottoa webinaarisarjalla ja neuvonnalla

Opetushallituksen Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -yksikkö toteuttaa taiteen perusopetuksen järjestäjille 24.4. webinaarin, jossa perehdytään opetussuunnitelmien opintopisteyttämiseen sekä muihin KOSKI- ja ePerusteet-palveluiden käyttöönoton edellytyksiin. Yksikkö tarjoaa koulutuksen järjestäjille myös materiaaleja ja neuvontaa uudistuksen tueksi. 

Opetushallituksen KOSKI-tiimi opastaa ja tukee koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia KOSKI-palvelun käyttöönotossa, opintosuoritusten tallentamisessa sekä suostumusten hallinnan suunnittelussa eDuuni-wikistä löytyvillä ohjemateriaaleilla sekä kahdessa samansisältöisessä KOSKI-webinaarissa. Toinen tilaisuus järjestetään suomeksi 26.4. ja toinen ruotsiksi 22.5. 

Lisäksi koulutuksen järjestäjät saavat tukea KOSKI- ja ePerusteet-palveluiden tekniseen käyttöön palvelukohtaisilla Teams-klinikoilla. Klinikoiden aikataulut löytyvät Opetushallituksen tapahtumakalenterista.

Lisätiedot:

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat ja opintopisteytys:

Opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo
p. 0295 331915
alma.muukka-marjovuo [at] oph.fi

KOSKI-palvelu:

Erityisasiantuntija Laura Ryymin
p. 029 5331 507

koski [at] opintopolku.fi (koski[at]opintopolku[dot]fi)

ePerusteet-palvelu:

Erityisasiantuntija Marjut Anderson
p. 029 5331 497
eperusteet [at] opintopolku.fi

Hyödyllisiä linkkejä

Tutustu Opintopolku.fi-portaalin palveluihimme

KOSKI-tietovaranto:

Opetushallituksen kansallinen tietovaranto KOSKI sisältää tiedot opiskelijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista.

ePerusteet-palvelu:

ePerusteet-palvelusta löytyvät kaikki opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät julkaisevat palvelussa myös paikallisia opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia.

Oma Opintopolku: 

Oma Opintopolussa voit tarkastella KOSKI-tietovarantoon tallennettuja omia tai            huollettavasi opinto-oikeuksia, opintosuorituksia ja tutkintoja sekä asioida                    Opetushallituksen eri palveluissa.