Uutinen

Koulupoissaoloja koskevat perustemuutokset tulivat voimaan elokuun alussa – Opetushallitus tukee muutosten käyttöönottoa koulutuksilla ja tukimateriaaleilla

Ajankohtaista Perusopetus Hyvinvointi Lainsäädäntö Opetussuunnitelma
Opetushallitus järjestää perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja muulle henkilöstölle maksuttomia täydennyskoulutuksia niiden muutosten toimeenpanon tueksi, jotka on tehty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, ja jotka koskevat koululäsnäolon vahvistamista, koulupoissaolojen seurantaa ja poissaoloihin puuttumista. Koulutukset toteutetaan loppuvuodesta 2023. Paikallista poissaoloja ehkäisevää kehittämistyötä tuetaan myös valtion erityisavustuksella sekä uudella verkkosivustolla.
Kuvituskuvassa opettaja ohjaa luokassa oppilaita, joista kuvan etualalla oleva poika ja hänen oikealla puolellaan istuva tyttö silmäilevät samalla oppikirjaa.

Marras-joulukuussa 2023 toteutettavat täydennyskoulutukset, valmisteilla oleva verkkosivusto ja valtion erityisavustus ovat jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosina 2021–2023 koordinoimalle SKY – sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeelle, jonka tavoitteena oli luoda peruskouluihin yhtenäisiä rakenteita koulupoissaolojen suunnitelmalliseen seurantaan, ehkäisyyn, vähentämiseen ja poissaoloihin puuttumiseen.                                    

Täydennyskoulutuksissa kerrataan ne muutokset, joita koululäsnäolon vahvistaminen sekä suunnitelmallinen koulupoissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen edellyttivät perusopetuslain 26 pykälään sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Laki- ja perustemuutokset tulivat voimaan 1.8.2023. Lisäksi koulutuksissa käsitellään eri näkökulmista poissaolojen ehkäisyä, ja jaetaan toimivia käytänteitä poissaolojen vähentämiseksi.

Koulutukset on suunnattu perusopetuksen järjestäjille ja koulujen henkilöstölle, kuten rehtoreille ja opettajille, ja ne pidetään Kuopiossa, Oulussa, Vaasassa, Tampereella ja Helsingissä. Vaasassa ja Helsingissä koulutukset toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi, muut tilaisuudet ovat suomenkielisiä. Koulutuksiin voi jo ilmoittautua.

Uusi verkkosivusto tukee paikallista työtä

Varhainen puuttuminen koulupoissaoloihin on tärkeää. Poissaolot laskevat oppimistuloksia, ja ovat myös yhteydessä muihin oppilaiden hyvinvointia heikentäviin ja syrjäytymistä aiheuttaviin tekijöihin, kuten mielenterveysongelmiin ja riskikäyttäytymiseen. Arviolta 4 000–6 000 yläkoululaista on usein pois koulusta.

Uusi verkkosivusto kokoaa tietoa, tukimateriaalia ja paikallisia esimerkkejä niistä keinoista, jotka tukevat oppilaiden säännöllistä koulunkäyntiä ja vähentävät ja ennaltaehkäisevät koulupoissaoloja. Sivustolle on tulossa myös verkkokoulutuskokonaisuus, johon sisältyy asiantuntijaluentoja sekä lyhytvideoita.

Arviolta vuoden 2024 alussa valmistuva sivusto ja sen sisältämät materiaalit on suunnattu perusopetuksen järjestäjille, opettajille ja rehtoreille sekä lasten ja nuorten vanhemmille. Sivusto julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi (os. www.oph.fi/kouluun-kiinnittyminenwww.oph.fi/sv/skolengagemang). 

Valtion erityisavustus haettavissa alueelliseen koordinaattoritoimintaan

Kunnat, kuntayhtymät, yliopistot (harjoittelukoulut) ja yksityiset opetuksen järjestäjät voivat hakea valtion erityisavustusta koulupoissaoloja koskevien perustemuutosten toimeenpanoon sekä poissaoloja ehkäisevien paikallisten toimintamallien levittämiseen alueellisesti. Puolen miljoonan euron suuruinen avustus tarjoaa myös mahdollisuuden vahvistaa opetuksen järjestäjien ymmärrystä poissaoloilmiöstä. Avustus on haettavissa 30.8.2023 asti.

Avustus kohdennetaan erityisesti alueellista toimintaa koordinoivan ja kehittävän henkilön palkka- ja toimintakuluihin. Koordinaattorin tehtävänä on tukea kuntia ja kouluja paikallisten toimintamallien laatimisessa ja käyttöönotossa, tiedon ja materiaalien levittämisessä sekä verkostoitumisessa.

Lisätietoa: 

Opetusneuvos Riia Palmqvist 
riia.palmqvist [at] oph.fi
p. 029 5331668

Opetusneuvos Christine Söderek (ruotsinkielinen toiminta) 
christine.soderek [at] oph.fi
p. 029 5331805