Uutinen

Koulutuksen kustannukset jatkoivat kasvua myös vuonna 2022

Palvelut Valtionosuudet
Ihmisjouikko ilmasta käsin

Opetushallitus on julkaissut esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen kustannusraportit vuodelta 2022. Kustannukset nousivat kaikilla koulutusasteilla edelliseen vuoteen verrattuna.