Uutinen

Lääkealan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Terveys- ja hyvinvointialat
Shakkilauta

Nykypäivän ja tulevaisuuden lääketeknikot työskentelevät moninaisessa ja moniammatillisessa toimintaympäristössä. Lääketeknikot työskentelevät asiakaspalvelussa apteekeissa, toimivat toimisto- ja taloustehtävissä sekä materiaalien hankinnassa ja lääkelogistisissa tehtävissä. Työhön kuuluu myös laatutyöosaaminen ja digitalisaation hyödyntäminen eri tehtävissä.

Lääkeala on kasvava ala, jossa alalle valmistuneet työllistyvät hyvin. Työkenttänä voi olla yksityinen tai julkinen sektori koulutusvalintojen mukaisesti. Ammattilaisia tarvitaan apteekkien ja sairaala-apteekkien lisäksi lääketehtaissa, lääketukkukaupoissa, erilaisissa annosjakeluyksiköissä ja lääkekeskuksissa. Tutkinnon perusteita uudistettaessa selvitettiin, mitä kaikkea osaamista alalla tarvitaan tulevaisuudessa. Lääketeknikon työssä tarvittava osaaminen kuvattiin ammattitaitovaatimuksina selkeiden työprosessien tai tehtäväkokonaisuuksien mukaisesti eri tutkinnon osien sisälle. 

Lääkealan perustutkinnon perusteet uudistettiin vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa sekä osaamisperusteisuutta vahvistettiin ja sisältöjä tarkistettiin. Myös tutkinnon osien kuvaustapa yhtenäistettiin ja tutkinnon osien nimet muokattiin tekemistä kuvaaviksi. 

Lääkealan perustutkinnon tutkinnon uudistuksessa luovuttiin erillisistä osaamisaloista työelämästä ja koulutuksen järjestäjiltä saatujen palautteiden ja osaamistarpeiden perusteella. Opintojen suuntautuminen tapahtuu uudistetuissa tutkinnon perusteissa valinnaisten opintojen kautta.

Uudistuneet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.

Lääkealan perustutkinto

  • Lääkealan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
  • Lääkealan perustutkintoa opiskelee noin 370 opiskelijaa.
  • Vuosittain valmistuu noin 130 lääkealan perustutkinnon ammattilaista. 
  • Lääkealan perustutkinnon suorittaneet tutkintonimike on lääketeknikko. 

 

Lisätietoja antaa

Opetusneuvos mialeena.parssinen [at] oph.fi (Mialeena Pärssinen)