Uutinen

Laboratorioalan perustutkinto on uudistettu

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Laboratorioalan perustutkinnon perusteet uudistettiin vastaamaan entistä paremmin nykypäivän työelämän osaamistarpeita. Uudistuksessa käytiin läpi sekä tutkinnon muodostuminen että tutkinnon osien sisällöt. Samalla otettiin käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen arviointikriteeristö. Uudistetut tutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2023.
Laboratorionäytteitä valmistellaan analysointia varten.

Uudistuksesta Opetushallituksessa vastasi Sari Stalder, jonka oma tausta on elintarvikealalla. Sarilla on urallaan kokemusta sekä laboratorionhoitajan työstä että toimimisesta laboratorioalan opettajana ja tutkintovastaavana ammatillisessa oppilaitoksessa.

 - Kyseessä oli iso uudistus, jossa moni asia uudistui, kertoo Sari Stalder. Erityisesti käytiin läpi pakollisia tutkinnon osia, joiden osuutta vähennettiin. Nyt haluttiin lisätä valinnaisuutta ja näin vahvistaa mahdollisuuksia hankkia joustavammin yksilöllisiin tai alueellisiin tarpeisiin vastaavaa osaamista.

Bioanalytiikan ja orgaanisen kemian osuuksia siirrettiin osittain pakollisista tutkinnon osista valinnaisiin tutkinnon osiin. Lisäksi näytteen oton ja laadunvalvonnan merkitystä korostettiin ja kestävän kehityksen näkökulmaa lisättiin. Myös osaamispisteytystä uudistettiin erityisesti valinnaisten tutkinnon osien osalta siten, että tutkinnon muodostuminen olisi selkeämpää.

Tutkinnon perusteita laadittiin avoimessa prosessissa, johon koulutuksen järjestäjät, työelämä ja alan järjestöt osallistuivat laajasti.   

-Tämä oli hieno ja mielenkiintoinen projekti, kertoo Sari Stalder. Osallistujilta tuli paljon ideoita ja toiveita. Ratkaisuista keskusteltiin paljon, ja välillä äänestettiinkin. Uskon, että uudistetut perusteet vastaavat laboratorioalan tarpeisiin.

Laboratorioalan perustutkinto on suosittu tutkinto. Vuosittain valmistuu noin 250 uutta laboranttia. Alalla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Työyhteistöissä toimintakieli on usein englanti, ja ala on hyvin kansainvälinen. Sari Stalder näkee alan tulevaisuuden hyvänä.

- Vaikka ala automatisoituu, laborantteja tarvitaan edelleen. Vihreä siirtymä ja kiertotalous luovat alalle uusia tehtäviä.