Tiedote

Lähes jokaisella peruskoulun keväällä päättäneellä on opiskelupaikka vuoden loppuun mennessä 

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö Tilastot
Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun aloittaa elokuussa runsaat 55 000 ekaluokkalaista. Lukiossa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä noin 76 000 uutta opiskelijaa. Yli 99 prosenttia keväällä perusopetuksen päättävistä nuorista aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden loppuun mennessä.   
Opiskelija kirjoittaa pöydän ääressä keskittyneesti.

Tänä syksynä koulutielle käy ensimmäistä kertaa arviolta runsaat 55 000 ekaluokkalaista. Tämä on lähes pari tuhatta oppilasta vähemmän kuin viime syksynä. Koulun aloittavan ikäluokan koko on ollut pienenemään päin jo useamman vuoden ajan. Kun viime vuonna ekaluokkalaisia oli 57 000, oli heitä vielä vuonna 2020 yli 60 000.  

Sen sijaan yläkouluun siirtyvien määrä on kasvanut. Elokuussa perusopetuksen seitsemännen vuosiluokan aloittaa noin 64 000 oppilasta. Kaikkiaan vuosiluokilla 1–9 opiskelee yli 552 000 oppilasta.  

Vain muutama sata ei aloita jatko-opintoja välittömästi perusopetuksen jälkeen  

Perusopetuksen päättävät näyttävät sijoittuvan jatko-opintoihin aiempaa paremmin oppivelvollisuuden laajenemisen myötä. Kahtena edellisenä vuotena keväällä perusopetuksen päättäneistä lähes kaikki, 99,5 %, ovat jatkaneet jossakin jatkokoulutuksessa saman vuoden syksyllä. Viime vuonna vain noin 250 nuorta ei aloittanut jatko-opintoja keväällä päättyneen perusopetuksen jälkeen. Tämän perusteella voi arvioida, että myös kuluvana vuonna lähes kaikki keväällä 2023 perusopetuksen päättäneet aloittavat jatko-opinnoissa syksyn aikana. 

Vuosittain perusopetuksen päättäneitä, joilla on velvollisuus hakeutua koulutukseen, on hieman alle 60 000. Heistä yli puolet jatkaa välittömästi lukioon ja yli 40 % ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.

Loput aloittavat jossakin tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Eniten uusia opiskelijoita on tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA), jossa aloitti viime syksynä yli 3 000 perusopetuksen juuri päättänyttä. Kansanopistojen vuoden pituisessa vapaan sivistystyön koulutuksessa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA) aloittaa kummassakin useita satoja vastikään perusopetuksen päättäneitä.  

Tämänhetkisten haku- ja valintatietojen perusteella näyttää siltä, että kaikista keväällä perusopetuksen päättäneistä ja jatko-opinnot aloittavista vieraskielisten nuorten osuus nousee 8 %:iin, kun se vielä toissa vuonna oli 6,9 %. Äidinkielenään ruotsia puhuvia oli viime vuonna 5,1 %. 

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittavien määrä on pysynyt tasaisena   

Kaiken kaikkiaan Opetushallituksen arvion mukaan lukio-opintonsa aloittaa tänä syksynä yli 37 000 opiskelijaa. Mukana arviossa on myös lukiokoulutuksen aikuisopiskelijat. Määrä myötäilee edellisvuosia.

Kaikkiaan lukiokoulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 109 600 opiskelijaa. Luvussa on mukana suomalaisen lukiokoulutuksen lisäksi lähes 2 200 kansainvälisten ylioppilastutkintojen opiskelijaa – eli kansainvälisen lukiolinjan IB-tutkinnon, saksalaisen koulun lukion DIA-tutkinnon sekä Eurooppa-koulun lukion EB-tutkinnon opiskelijat.  

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa aloittavien määrä näyttää pysyvän viime vuoden tasolla: opintonsa aloittaa elokuussa arviolta 39 000 opiskelijaa. Luvussa on mukana myös muita kuin viime keväänä perusopetuksen päättäneitä. Elokuussa aloittavien osuus on yleensä ollut noin kaksi kolmasosaa koko vuoden aikana aloittaneiden määrästä. Vuoden 2022 aikana ammatillista perustutkintoa ryhtyi opiskelemaan noin 66 000.  

Arviot syksyllä eri koulutuksissa aloittavien määrästä perustuvat yhteishaun hakijatilastoihin sekä KOSKI-tietovarannon tietoihin. Keväällä perusopetuksen päättäneiden jatkokoulutukseen hakeutumisesta saa tarkempia tietoja tuoreesta Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastosta.  

Lisätiedot  

Erityisasiantuntija Irma Garam, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 8549   
Erityisasiantuntija Siru Korkala, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 8610