Uutinen

Lisää uusia mahdollisuuksia oppimiseen toisessa EU-maassa? - Anna palautetta Euroopan komissiolle! 

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen
Euroopan komissio valmistelee tänä vuonna ehdotusta uudeksi suositukseksi oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta. Suosituksen tavoitteena on taata kaikille eurooppalaisille mahdollisuus oppimisjaksoon toisessa EU-maassa. 
Nuoria ihmisiä

Ehdotuksen valmistelussa hyödynnetään muun muassa tämän nyt avatun julkisen kuulemisen tuloksia. Tavoitteena on kerätä komission ehdotuksen tueksi näyttöön perustuvia tietoja, asiantuntemusta ja näkemyksiä kaikilta niiltä, joita oppimiseen liittyvä liikkuvuus koskee.  

Jokaisella on nyt mahdollisuus kertoa oma näkemys ja vaikuttaa! Kuuleminen on avoinna 3.5.2023 asti, ja siihen pääsee vastaamaan Euroopan komission verkkosivulla.

Lisäksi komissio järjestää vuoden 2023 aikana kohdennettuja kuulemisia tietyille kohderyhmille sekä kansalaispaneelin. Kaikkien kuulemisten tulokset kerätään tiivistelmäraporttiin, joka liitetään komission ehdotukseen.   

Suosituksen tarkoitus on auttaa saavuttamaan eurooppalaisen koulutusalueen tavoite, jonka mukaan osallistuminen oppimisjaksoon ulkomailla olisi pikemmin sääntö kuin poikkeus. Uudella suosituksella pyritään parantamaan kaikkien mahdollisuuksia oppia tai opettaa ulkomailla EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tämä ei koske pelkästään korkeakoulu- ja ammattiopiskelijoita vaan virallista, epävirallista ja arkioppimista kaikilla aloilla ja tasoilla sekä yhtä lailla opettajia, oppisopimusopiskelijoita, harjoittelijoita, koululaisia, nuoria, nuorisotyöntekijöitä, aikuisopiskelijoita ja urheiluhenkilöstöä.

Suositus liittyy myös Euroopan osaamisen teemavuoteen 2023.