Uutinen

LIVEMX tarjoaa täsmärahoitusta musiikkialalle

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa
Luova Eurooppa rahoittaa Music Moves Europe -aloitetta, jonka alla toimiva LIVEMX -hanke tarjoaa musiikkialalle suunnattuja täsmärahoitushakuja musiikkivientiin, esityspaikoille sekä digitaaliseen levitykseen. Luvassa on yhteensä 3 hakukierrosta, joista ensimmäinen on käynnissä 6.1.2024 saakka.
Livemx funding scheme basics on a green background: 4 milloin euros of funding, 3 Grant categories, 3 Open calls, 90 Beneficiaries

LIVEMX-hankkeen tavoitteena on vahvistaa monipuolisempaa ja kestävämpää musiikkialaa Euroopassa.

Jaossa on yhteensä 4 miljoonaa euroa noin 90 alan organisaatiolle. Rahoitusta jaetaan liittyen kolmeen teemaan: musiikkivienti, esityspaikat ja digitaalinen levitys.

Rahoitusta on mahdollista saada kolmen eri kokoluokan hankkeille: 60.000€, 40.000€ tai 20.000€.

Hakujen tarkoituksena on rohkaista musiikin ammattilaisia vastaamaan alan pandemian jälkeisiin haasteisiin, kuten muusikoiden rajat ylittävään liikkuvuuteen ja alan kestävyyteen. Hankkeilta toivotaan monistettavissa olevia tuloksia ja alalle suunnattua osaamisen kehittämistä.

Rahoitusta haetaan kolmella eri hakukierroksella. Näistä ensimmäinen päättyy 6.1.2024. Toinen hakukierros avautuu toukokuussa ja kolmas marraskuussa 2024.

Hankkeessa ovat mukana elävän musiikin toimijoita edustava Live DMA, musiikin vientiorganisaatiot kokoava EMEE ja konsulttiyritys INOVA+.