Uutinen

LUDOS — Lukion opettajille suunnattu koepankki uudistuu

Lukiokoulutus Arviointi ja todistukset Digitaalisuus MPASSid Opettajat ja kasvattajat Osaamisen arviointi
Opetushallitus uudistaa lukion opettajille suunnatun palvelun, joka sisältää materiaaleja suullisen kielitaidon arviointiin, lukiodiplomeihin ja puheviestinnän kokeeseen. Palvelun kehitystyö käynnistyi vuoden 2023 alussa, ja tavoitteena on, että uusi palvelu otetaan käyttöön syksyllä 2024.
Kädet tietokoneen edessä.

Tavoitteena helppokäyttöinen ja saavutettava työkalu lukio-opettajille 

Opetushallitus on vuodesta 2010 asti ylläpitänyt suko.oph.fi-koepankkia, joka on tarkoitettu lukion rehtoreiden, kielten ja lukiodiplomiaineiden opettajien käyttöön. Palvelu on sisältänyt suullisen kielitaidon arviointiin, lukiodiplomeihin ja puheviestinnän kokeeseen liittyviä materiaaleja, kuten koetehtäviä, ohjeita, arviointikriteerejä ja todistuslomakkeita. Uudesta työkalusta tehdään helppokäyttöisempi ja kaikille saavutettava. Lisäksi palvelu liitetään osaksi Opetushallituksen Opintopolku-palvelukokonaisuutta. Tekninen toteutus mahdollistaa työkalun jatkokehityksen. 

Tukea suullisen kielitaidon arviointiin, lukiodiplomeihin ja puheviestinnän kokeeseen  

Nykyinen koepankki otettiin ensin käyttöön suullisen kielitaidon arviointia varten. Palvelua laajennettiin vuodesta 2012 alkaen lukiodiplomeilla ja vuonna 2018 puheviestinnän kokeilla. 2020-luvulla verkkotyökalua on käyttänyt keskimäärin 2700 opettajaa vuodessa. Lukion toisen kotimaisen ja vieraiden kielten A- ja B1-oppimääriin kuuluu suullisen kielitaidon opintojakso, jonka päätteeksi suullista kielitaitoa on arvioitu Opetushallituksen tuottamilla koetehtävillä. Valtaosa opettajista lataakin palvelusta toisen kotimaisen ja vieraiden kielten suullisen kielitaidon arviointiin liittyviä tehtäviä (n. 450 000 latausta), joita suoritetaan suullisen kielitaidon opintojaksolla. Lukiodiplomien (n. 7 200 latausta) ja puheviestinnän kokeen (n. 1 000 latausta) suorittaminen sen sijaan on vapaaehtoista.  

Kehitystyö jatkuu

Uuden palvelun sisällöllinen ja tekninen kehittämistyö on käynnissä. Palvelun teknisen toteutuksen suunnittelussa otetaan huomioon opettajien ja muiden sidosryhmien palaute. Esittelemme kehitystyötä muun muassa Opetushallituksen järjestämissä lukioille suunnatuissa tapahtumissa kuten webinaarissa 6.9.2023. Vuoden 2024 alussa työkalua on tarkoitus testata lukioiden kanssa. Lisätietoa päivitetään Opetushallituksen verkkosivuille.  

Ota yhteyttä

Opetusneuvos Olli Määttä, olli.maatta [at] oph.fi (olli[dot]maatta[at]oph[dot]fi), p. 0295331084

Opetusneuvos Yvonne Nummela yvonne.nummela [at] oph.fi (yvonne[dot]nummela[at]oph[dot]fi), p. 0505752362