Uutinen

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen

Palvelut Valtionosuudet
Kuvassa on lasikippo, jossa on kolikoita ja niistä kasvava kasvi.

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2024 tapahtuu Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen sähköisessä valtionavustusjärjestelmässä tapahtuu järjestelmän hakulomaketta käyttäen eikä hakulomakkeen yhteyteen lisätä mitään liitetiedostoja. Hakemus tulee tallentaa valtionavustusjärjestelmään 1.9. – 21.9.2023 välisenä aikana.

Lomakkeella kysytään myös oppivelvollisuuslain (1214/2020) 19 §, 20 § ja 21 § perusteella vuonna 2023 oppivelvollisille maksettujen ja maksettavien majoituskorvausten ja matkakorvausten määriä sekä korvauksia saaneiden lukiokoulutuksen opiskelijoiden määriä. Mikäli koulutuksen järjestäjä on maksanut opiskelijoiden majoitus- tai matkakustannuksia oppivelvollisuuslain edellyttämiä korvauksia laajemmin tai muille kuin oppivelvollisille, ei näitä kustannuksia ja opiskelijoita ilmoiteta lomakkeella.