Uutinen

Luova Eurooppa pyrkii vihreyttä ja kestävyyttä kohti

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Ilmasto Kansainvälistyminen Rahoitus Kestävä kehitys
Tuore tutkimus esittelee askeleita, joilla EU:n Luova Eurooppa -ohjelma voi muuttua kestävämmäksi ja tukee entistä paremmin EU:n ilmastotavoitteita. Tutkimuksen pohjalta syntynyt hyvien ympäristökäytäntöjen opas auttaa rahoituksen hakijoita ja tuensaajia eteenpäin tällä tiellä.
Kuvakollaasi, jossa auringonkukkia kämmenellä, nainen ja mies sekä puurakennus vehreässä maisemassa.

Euroopan komissio tilasi vuonna 2021 Greening the Creative Europe -tutkimuksen, joka selvittäisi miten ohjelmasta voidaan tehdä entistä kestävämpi ja ympäristöystävällisempi. Tutkimukseen haastateltiin laajasti sekä ohjelmahallinnon että tuensaajien edustajia ja kartoitettiin rahoitettuja hankkeita edelliseltä ohjelmakaudelta (2014-2020) sekä nykyisen ohjelmakauden kahdelta ensimmäiseltä toimintavuodelta (2021-2022).

Tutkimuksen pohjalta laaditut suositukset on nyt julkaistu kolmessa asiakirjassa:

  • hyvien ympäristökäytäntöjen opas rahoituksen hakijoille ja tuensaajille
  • strategia ja suositukset jatkotoimenpiteistä, joita rahoitusohjelmassa tulisi ottaa käyttöön
  • monitorointiopas ja ehdotukset ”vihreiksi” indikaattoreiksi, joilla edistymistä voidaan arvioida.

Opas palvelee rahoitusta hakevia ja tuensaajia

Hyvien ympäristökäytäntöjen opas auttaa Luova Eurooppa -ohjelman rahoituksen hakijoita ja tuensaajia vastaamaan ohjelmalle asetettuja tavoitteita omassa toiminnassaan.

Opas kannustaa kaikkia ympäristöstrategian ja tätä tukevan toimintasuunnitelman laatimiseen. Se myös tarjoaa vinkkejä ja työkaluja ympäristöystävällisempien valintojen tekemiseen. Se esittelee mm. tapoja matkustuksen ja hankintojen ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi.  Oppaaseen on myös listattu erilaisia seuranta- ja mittaustyökaluja organisaation tai hankkeen ympäristöjalanjäljen mittaamiseen.