Uutinen

Luova Eurooppa tuki kulttuuri- ja luovien alojen nousua pandemiasta 2021-2022

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Tuore monitorointiraportti avaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelman toimia vuosina 2021-2022. Ohjelma tuki kulttuuri- ja luovien alojen nousua pandemiasta ja räätälöi nopeasti tukitoimia Ukrainalle Venäjän hyökkäyssodan käynnistyttyä. Koskaan aiemmin EU ei ole tukenut yhtä suurta määrää kulttuuri- ja luovien alojen hankkeita: rahoitusta sai 1909 hanketta ja 3860 toimijaa.
Creative Europe 2021-2022 Monitoring Report

Luova Eurooppa (2021-2027) on EU:n rahoitusohjelma, joka tarjoaa kulttuurin, luovien alojen, audiovisuaalisen alan ja uutismediakentän organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Ohjelman budjetti seitsemälle vuodelle on 2,4 miljardia euroa.

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa monitorointiraportin, jossa se avaa ohjelman toimeenpanoa ja saavutuksia vuosina 2021-2022.

Luova Eurooppa -ohjelman kahta ensimäistä toimintavuotta haastoivat sekä pitkittynyt koronapandemia että Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainassa. 

Kulttuuri- ja luovien alojen toipumista koronasta vauhditettiin kohdentamalla etupainotteisesti kolmasosa koko ohjelmakauden budjetista vuosille 2021 ja 2022. Tietoa korona-ajan tukitoimista ja aloitteista ryhdyttiin kokoamaan vuonna 2021 perustetulle Creatives Unite -alustalle

Ukrainan tilanteeseen vastattiin jatkamalla rahoitushakujen hakuaikaa keväällä 2022 ja avaamalla myöhemmin samana vuonna kohdennettu yhteistyöhankkeiden rahoitushaku Ukrainan tukemiseksi.

Kulttuurin alaohjelmaan löysi tiensä yhä useampi ja entistä pienempi toimija

Merkittävin osa (n. 70 %) Kulttuurin alaohjelman rahoituksesta kanavoituu eurooppalaisille yhteistyöhankkeille. Vuonna 2022 hanketuen budjetti oli ennätyksellisen suuri, peräti 69 milj. euroa. 

Vuosina 2021-2022 ohjelmasta rahoitettiin 291 hanketta, joissa on mukana yli 1500 organisaatiota 39 maasta. Mahdollisuuksia kansainvälistyä ja osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön on onnistuneesti avattu yhä pienemmille toimijoille, joista Euroopan luovien alojenkin kenttä pääasiallisesti koostuu. Hankkeiden tuensaajista yli puolet on hyvin pieniä, alle 10 työntekijän organisaatioita. 

Suomesta rahoitetuissa hankkeissa on mukana 32 tuensaajaa. Lisätietoja näistä toimijoista ja rahoitetuista hankkeista löydät sivun alalaidan linkkien takaa. 

Kulttuurin alaohjelmasta myönnettiin rahoitusta 37:lle Euroopan-laajuiselle eri alojen verkostolle. Useat suomalaisetkin organisaatiot ovat jäseninä hyötyneet näiden verkostojen tarjoamista mahdollisuuksista osaamisen vahvistamiseen, verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen.  

Eurooppalaiset foorumit tukevat uransa alkuvaiheessa olevia taiteilijoita tarjoten näille näkyvyyttä ja esiintymismahdollisuuksia oman maansa rajojen ulkopuolella. Kulttuurin alaohjelma tuki kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana 16:tta foorumia, joissa on lähes 300 jäsentä kaikkiaan 36 maasta. Yksi näistä on Suomesta käsin koordinoitu Euroopan ensimmäinen teatterialan foorumi.

Kulttuurin alaohjelman vahvuus on sen kaikille alan toimijoille avoimet rahoitushaut ja mahdollisuus tukea monialaisia hankkeita. Raporttissa esitellään myös kohdennettua rahoitusta, jolla on tuettu aloitteita ja hankkeita mm. kirjallisuuden, musiikin ja esittävien taiteiden aloilla.

Hakijat ovat tyytyväisiä yhteyspisteiden palveluihin

Kansallisia Luova Eurooppa -yhteyspisteitä on ohjelman kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana perustettu 40 ohjelmamaahan. Yhteyspisteet järjestivät yhteensä yli 2000 erilaista tapahtumaa ja tuottivat tiedonsaantiin, tulostenlevitykseen, hakuprosessiin ja verkostoitumiseen liittyviä palveluita oman maansa toimijoille.  

Edunsaajista ja rahoitusta hakeneista organisaatioista valtava enemmistö (98 %) on tyytyväisiä yhteyspisteeltä saamaansa palveluun.

Kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden tiedonsaantia ja EU-rahoitusohjelmien parempaa hyödyntämistä tuettiin Luova Eurooppa -ohjelmassa myös muiden toimien avulla. Euroopan komissio lanseerasi vuonna 2022 CultureEU -verkkohakemiston, joka kokoaa tietoa kulttuurisisältöisiä hankkeita tukevista  EU:n rahoitusinstrumenteista.