Uutinen

Luovan Euroopan uutismedialle suunnatuissa hauissa tuetaan journalismin ja mediakasvatuksen kehittämistä eurooppalaisena yhteistyönä

Ohjelmat Luova Eurooppa Rahoitus
EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen ohella myös uutismediaa sekä medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämistä. Vuoden 2024 rahoitushaut ovat parhaillaan käynnissä. Jaossa on yhteensä 13 miljoonaa euroa journalismin ja medialukutaidon kehittämiseen eurooppalaisena yhteistyönä.
Luova Eurooppa 2024: uutismedian haut. Kuvassa kuvaaja ja toimittaja sekä värikkäitä geometrisiä muotoja.

Avoinna ovat haut journalismin kumppanuushankkeille ja medialukutaitohankkeille.

Journalismin kumppanuushankkeet vastaavat uutismedia-alan kohtaamiin rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin ja edistävät riippumatonta, vapaata ja moniarvoista mediaympäristöä. Tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta uutismedia-alasta kestävämpi sekä edistää luotettavaa tiedottamista, osaamisen kehittämistä ja uutismedia-alan ammattilaisten ja toimittajien työllistymistä.

Haku jakautuu kahteen teemaan:

  • Moniarvoisuus -haussa tuetaan organisaatioita, jotka rakentavat tukijärjestelmiä uutismedian organisaatioille ja itsenäiselle journalismille. Haun tavoitteena on tukea demokraattista keskustelua ja kansalaisten osallistumista. Rahoitusta voi hakea yksi organisaatio tai useampi eurooppalainen toimija yhdessä. 
  • Yhteistyö -haussa tuetaan puolestaan journalistisia hankkeita ja/tai liiketoimintamalleja, jotka edistävät alan eurooppalaista yhteistyötä, digitaalisia taitoja ja yhteistyöhön perustuvaa journalismia. Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan organisaatiota vähintään 3 eri maasta.

Haku päättyy 14.2.2024.

Medialukutaitohankkeiden tavoitteena on edistää medialukutaitoon liittyvää osaamisen vahvistamista ja tiedonvaihtoa Euroopassa. Rahoituksen avulla halutaan kehittää innovatiivisia rajat ylittäviä medialukutaitohankkeita ja -yhteisöjä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa mediaympäristössä eri ikäryhmien tarpeet huomioiden. 

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan organisaatiota vähintään kolmesta eri maasta. Haku päättyy 7.3.2024.

Suomalaisia toimijoita on tällä hetkellä mukana kahdessa kiinnostavassa eurooppalaisessa medialukutaitohankkeessa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vetää Inclusive and Creative Media Education (ICME) -hanketta ja Lapin yliopisto on mukana Seniors United against Misinformation (SUM) -hankkeessa. Molemmat pyrkivät inklusiivisen ja osallistavan toiminnan avulla kohti yhdenvertaisempaa medialukutaitoa.