Uutinen

Mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalveluille?

Ajankohtaista Oppilas- ja opiskelijahuolto
Olemme koonneet verkkosivuillemme ohjeistusta siitä, mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille, eli opiskeluhuollon kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Tietojen luovutukseen liittyvät kysymykset nousivat esiin hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023, jolloin opiskeluhuoltopalveluiden henkilöstö siirtyi hyvinvointialueille.
ihmisiä pöydän äärellä tietokoneiden kanssa.

Koulutuksen järjestäjien sähköisistä järjestelmistä vastaaville suunnatussa tukimateriaalissa käsitellään tietojen luovuttamiseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä sekä usein kysyttyjä kysymyksiä tietojen luovutuksista, ajanvarauksista ja viestinnästä opiskeluhuollossa. Koulutuksen järjestäjä päättää, miten luovutukset opiskeluhuoltopalveluille sujuvasti järjestetään ja miten rajaukset lakisääteisiin tietoihin ammattiryhmäkohtaisesti sähköisissä järjestelmissä tehdään. Kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille laatimistamme Usein kysytyistä kysymyksistä voit katsoa tiivistetysti ammattiryhmäkohtaiset tiedonsaantioikeudet.   

– On tärkeää, että kuraattoreiden, psykologien, terveydenhoitajien ja lääkäreiden käytössä ovat mahdollisimman nopeasti ne tiedot, joita he tarvitsevat työssään ja joita heillä on lakisääteinen oikeus käsitellä. Tämä on tärkeää myös siksi, jotta oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteiset oikeudet opiskeluhuoltopalveluihin toteutuisivat. Tässä tarvitaan koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen sujuvaa yhteistyötä, sanoo opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke.

Tukimateriaali sisältää myös opetus- ja kulttuuriministeriön vetämässä arkkitehtuurityössä tähän mennessä valmistuneet kaaviot. Kaavioissa esitellään, mitä tietoja kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat tarvitsevat työssään ja mihin tietoihin heillä on lakisääteinen oikeus. Arkkitehtuurityöhön osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Visma Oy ja Kuntien Tiera Oy. Arkkitehtuurikaavioiden toteutuksesta vastasi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Sivuiltamme löytyy muun muassa tietoa siitä, mitä kaikkia tietoja koulutuksen järjestäjä voi opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille luovuttaa lain nojalla ja milloin luovuttamiseen tarvitaan opiskelijan tai huoltajan suostumus. Esimerkiksi terveydenhoitajalle koulutuksen järjestäjä saa antaa opiskelijan nimi-, luokka- ja ryhmätiedot terveystarkastusten järjestämistä varten ilman suostumusta. Kuraattoreilla ja psykologeilla on myös oikeus saada opiskelijan ja hänen huoltajansa tietoja monessa lainsäädännössä erikseen määritellyissä tilanteissa ilman suostumusta.

Lainsäädännössä ei ole koulutuksen ja hyvinvointialueiden osalta nimenomaisesti säädetty, mitä luovutustapaa (tekninen rajapinta, katseluyhteys tai muu tapa) tietojen siirrossa minkäkin tietojen osalta koulutuksesta hyvinvointialueille käytetään. Lainsäädännön soveltaminen on tältä osin tulkinnanvaraista. Opetushallituksella ei ole toimivaltaa voimassa olevan lainsäädännön perusteella antaa tulkintasuositusta käytettävissä olevista luovutustavoista yksittäisissä tapauksissa. Tällä hetkellä koulutuksen järjestäjän sovellettavaksi tulevat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tietosuoja-asetuksen ja tiedonhallintalain yleiset periaatteet. Näitä yleisiä periaatteita on avattu julkaistussa tukimateriaalissa. Koulutuksen järjestäjä päättää tietojen luovuttamisesta opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisille sähköisistä järjestelmistä kuten Wilmasta.

Työ tiedonsiirron sujuvoittamiseksi koulutuksen järjestäjältä opiskeluhuoltopalveluille jatkuu

Hallitusohjelman mukaan opiskeluhuollossa varmistetaan palveluiden saatavuus, jatkuvuus sekä tiedonkulku eri toimijoiden ja viranomaisten välillä tarvittavin lainsäädännöllisin muutoksin. Lainvalmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö osana valtioneuvostoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön vetämä arkkitehtuurityö jatkuu. Syksyn 2023 aikana täydennetään arkkitehtuurikaavioita opiskeluhuollon prosesseista, mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta sekä tarkennetaan päätietoryhmiin sisältyvien tietojen kuvausta.

– Tiedotamme heti ja lisäämme nettisivuillemme tukimateriaalia, kun tiedämme lisää avoinna olevista kysymyksistä. Siihen saakka on tärkeä turvata opiskeluhuollon toimintaedellytykset ja opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteisten oikeuksien toteutumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Laura Francke.

Osallistu Opetushallituksen webinaariin marraskuussa

Opetushallitus järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman webinaarin tukimateriaalin aihepiiristä. Webinaari järjestetään 14.11.2023 klo 14.00–16.00. Koulutuksen teemaan liittyviä ennakkokysymyksiä voi lähettää 31.10.2023 asti. Lähetä kysymykset ja ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä. Webinaarista tehdään tallenne ja koulutuksen materiaalit ja vastaukset ennakkokysymyksiin julkaistaan Opetushallituksen nettisivuilla.

Lisätietojen antaja:

Opetusneuvos, juristi, yksikön päällikkö Laura Francke, laura.francke [at] oph.fi