Uutinen

MPASSid ja upouusi Wilma Links – yhdessä kohti sujuvampaa arkea ja oppimista

Palvelut Esiopetus Perusopetus MPASSid
Visma lanseeraa uuden Wilma Links -palvelunsa Educa-messuilla tammikuussa 2023. Wilma Links on palvelualusta, johon kirjautumalla oppija pääsee yhdellä kirjautumisella useiden digitaalisten oppimispalveluiden ja -materiaalien äärelle.
Wilma Links -alustaa on kehitetty vahvasti MPASSid-tunnistautuminen silmällä pitäen ja sen tavoitteena on siirtyä kokonaan MPASSid:n käyttöön käyttäjien kirjautumisessa. Miten tällaiseen ratkaisuun päädyttiin? Kerromme tässä jutussa päätöksen taustoja ja Visman havaintoja yhteistyöstä Opetushallituksen ja MPASSid:n kanssa.
Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Visma ja MPASSid ovat toisilleen entuudestaan tuttuja toimijoita, sillä merkittävä osa koulutustoimijoiden MPASSid-integraatioista on rakennettu Wilmaan. Monissa oppilaitoksissa MPASSid-tunnistautuminen tapahtuu siis useimmiten oppijoille tutuilla Wilma-tunnuksilla.

Näistä lähtökohdista molemmille toimijoille oli helppoa lähteä muotoilemaan laajempaa yhteistyötä Wilma Links -palvelun yhteydessä.

MPASSid:n ja Wilman yhteistyön historiaa

Oppimisen ja opetuksen työkalu Wilma on ollut käytössä kouluissa jo 2000-luvun alusta. MPASSid taas syntyi 2017, palvelun käyttöaste ja kehittäminen olivat kuitenkin pientä vielä 2019 asti. Wilma oli kuitenkin mukana jo varhaisessa vaiheessa – alussa Wilmasta siirtyvät MPASSid:n kautta vain luokka- ja ryhmätiedot.

Vuonna 2020 nähtiin suuri harppaus MPASSid:n käyttäjämäärissä. Taustalla vaikutti koronaviruspandemian tuoma etä- ja hybridikouluratkaisut, mutta myös taustalla jatkuvasti etenevä oppimisen digitalisaatio. MPASSid:n käytön kasvu on sittemmin houkutellut kaupallisia toimijoita panostamaan palveluun entistä enemmän.

Toinen suuri harppaus MPASSid:n käytössä tapahtui vuonna 2021 kun uusi oppivelvollisuuslaki toi mukanaan maksuttoman toisen asteen. Uudistuksen myötä syntyi uusi tarve välittää palveluille tietoa opiskelijan oppimateriaalien maksullisuudesta. Maksullisuustieto lisättiin MPASSid:n kehittämisryhmän aloitteesta palvelun välittämiin tietoihin, jonka jälkeen tieto opintojen maksullisuudesta on välittynyt myös Wilma-kirjautumisten yhteydessä.

Vuosina 2021–2023 MPASSid on kasvanut ja kehittynyt lisää: välitettäväksi on lisätty uusia tietokenttiä ja ominaisuuksia. Viimeisimpänä esimerkiksi oppijanumero on otettu käyttöön myös oppilaitosten henkilökunnalle vuoden 2023 alusta. 

Wilman näkökulmasta MPASSid-kehitys ja yhteistyö Visman ja Opetushallituksen välillä on sujunut mallikkaasti. Kaikki haasteet on saatu ratkottua hyvässä hengessä ja palaverit kehittäjien välillä ovat hoituneet nopeallakin aikataululla, mikä on helpottanut ongelmien ratkomista huomattavasti.

Yhteisenä tavoitteena digioppimisen helppokäyttöisyys ja tasavertaistaminen

Wilma Linksin synnyn taustalla oli Wilman strategia, jossa yhdistyi visio eri palveluiden yhdistämisestä yhden katon alle sekä unelma koulutuksen kentän tasavertaistamisesta palvelutarjonnan suhteen. Ajatuksena on, että kun erilaiset oppimispalvelut ja -materiaalit saa käyttöön yhdestä paikasta helposti ja kustannustehokkaasti, saavat myös pienemmät koulutustoimijat mahdollisuuden päästä mukaan oppimisen digitalisaatioon. Samaa toivetta oli saatu myös asiakkailta, jotka olivat nostaneet esille tarpeita oppimismateriaalien käytön virtaviivaistamisesta ja palvelujen yhdistämisestä.

Wilma Linksiin kirjautuminen onnistuu siis palvelun julkaisuhetkellä Visman omalla kertakirjautumisratkaisulla ja MPASSid:llä, joista jälkimmäinen on suositeltu tunnistautumistapa. Tulevaisuudessa tarkoituksena on siirtyä pelkkään MPASSid-kirjautumiseen. Päätöksen taustalla vaikuttaa Visman ja OPH:n tähänastinen yhteistyö, mutta myös se, että Wilma Linksin tavoitteet osuvat hyvin yhteen MPASSid:n vision kanssa – myös MPASSid tavoittelee oppilaitoksille sujuvampaa arkea tekemällä digitaalisten materiaalien käyttämisestä helpompaa ilmaisella ja helposti käyttöön otettavalla tunnistusratkaisulla.

MPASSid oli luonteva kumppani myös siksi, että se oli jo käytössä niin suurella osalla Suomen koulutuksen järjestäjistä kuin monilla suurimmista palveluntarjoajista. MPASSid:llä katsottiin siis olevan valmiina niin teknologia kuin verkosto. MPASSid on myös jatkuvasti kehittyvä palvelu, minkä lisäksi Opetushallitus on julkisena toimijana vakaa, neutraali ja luotettava yhteistyökumppani.

Linksin tulevaisuus ja havaintoja matkan varrelta

Wilma Links julkaistaan Educa-messuilla 27.1.2023 koko Suomen opettajien käyttöön. Julkaisuvuoden tavoitteena on kerätä palvelusta mahdollisimman paljon palautetta ja kokemuksia, jotta jatkokehittämistyötä voidaan tehdä käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Tarkoituksena on myös tiivistää yhteistyötä kumppanien kanssa ja laajentaa kumppaniverkostoa. Tulevaisuudessa olisi tavoitteena syventää entisestään yhteistyötä kentän toimijoiden välillä. MPASSid-luottamusverkosto ja -kehittämisryhmä ovat antaneet suuntaa tälle kehitykselle viime vuosina ja voisivat hyvin toimia pohjana tämän kaltaiselle toiminnalle.

Opetushallituksen ja Wilman tähänastisesta yhteistyöstä – kuten MPASSid-verkoston toiminnasta muutenkin – on saatu paljon hyviä kokemuksia. Keskeisimpiä oppeja on ollut, että pienilläkin asioilla voidaan saada suuri vaikutus, kun suuret ja pienemmät toimijat tekevät yhdessä oikeita asioita: yhteistyöllä saadaan muotoiltua koko kenttää hyödyttäviä ratkaisuja. Digioppimisen kentän kehityksen suunta vaikuttaa olevan tältä osin oikea.

Wilma Linksiin voi tutustua Educa-messuilla 27.–28.1.2023. Myös Opetushallitus edustaa messuilla osastolla 6m60. MPASSid-tiimi on tavattavissa Opetushallituksen osastolla perjantaina klo 13–14 ja lauantaina klo 12–13 sekä Visman osastolla perjantaina klo 15.30.