Uutinen

MPASSid tarjotaan jatkossa viranomaispalveluna – tätä muutos tarkoittaa

Palvelut Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus MPASSid
Opetushallitus tarjoaa tunnistuksenvälityspalvelu MPASSid:n viranomaispalveluna 19.12.2023 alkaen. Muutoksen tarkoituksena on keventää ja sujuvoittaa palvelun hallinnointia ja uusien organisaatioiden liittymistä MPASSid:n käyttäjiksi.
MPASSid:n tunnus Opetushallituksen taustalla

Muutos ei aiheuta olemassa oleville käyttäjäorganisaatioille muita toimenpiteitä kuin uusien käyttöehtojen hyväksymisen ilmoituksella tarjoamamme lomakkeen kautta. Aiemmin allekirjoitetut MPASSid-liittymissopimukset irtisanotaan Opetushallituksen toimesta irtisanomisajan jälkeen 1.8.2023 alkaen. Jatkossa uudet käyttäjätahot liittyvät MPASSid:n käyttäjiksi niin ikään hyväksymällä käyttöehdot.

Palvelu on tähänkin asti toiminut viranomaispalvelun kaltaisesti, joten hallinnollinen muutos on luonteva.

Hallinnollisen muutoksen taustat ja hyödyt

MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelu on toiminut tähän asti sopimusperustaisesti eli koulutustoimijat ja oppimispalveluiden tarjoajat ovat allekirjoittaneet Opetushallituksen kanssa sopimuksen MPASSid:n käyttämisestä.

Viranomaispalvelumallin käyttöönoton jälkeen MPASSid:n käyttäjäksi liitytään ilmoituksella, jossa hyväksytään palvelun käyttöehdot. Tämä keventää uusien toimijoiden liittymisprosessia ja mahdollistaa muun muassa sen, että Opetushallitus voi tarvittaessa päivittää käyttöehtoja ilman voimassa olevien sopimusten uusimista kaikkien sopimuskumppanien kanssa.

Palvelun tuottaminen ja ylläpito on siis tarkoituksenmukaisempaa ja kustannustehokkaampaa viranomaispalveluna.

- Palvelu on tähänkin asti toiminut viranomaispalvelun kaltaisesti, joten hallinnollinen muutos on tässäkin suhteessa luonteva, kertoo palveluvastaava Kiira Noponen.

MPASSid:n loppukäyttäjien kokemus ei muutu

MPASSid pysyy jatkossakin entisen sisältöisenä ja maksuttomana eikä sen käyttökokemus muutu viranomaispalveluksi muuttumisen jälkeen mitenkään.

Nykyiset sopimuksen perusteella palvelua käyttävät organisaatiot tulevat käyttöehdot hyväksyttyään viranomaispalvelun piiriin nykyisten sopimusten irtisanomisajan jälkeen 1.8.2024 lukien ja uudet toimijat heti palvelun käyttäjiksi liittyessään.

Vaikka palvelun käyttö jatkuu entisellään, myös nykyisten käyttäjien on nimenomaisesti hyväksyttävä ehdot ja sitouduttava noudattamaan niitä. Ilmoitus tehdään lomakkeella, jossa ilmoitetaan MPASSid:n yhteyshenkilöt ja hyväksytään palvelun käyttöehdot. Muita toimenpiteitä nykyisiltä käyttäjiltä muutos ei vaadi.

Käyttöehdot korvaavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä

Merkittävin käytännön muutos käyttöehtopohjaisessa mallissa on se, että jatkossa rekisterinpitäjien (koulutustoimijat) ja henkilötietojen käsittelijöiden (palveluntarjoajat) ei tarvitse tehdä keskinäisiä, tietosuoja-asetuksen 28. artiklan mukaisia sopimuksia henkilötietojen käsittelystä. Jatkossa sitoutuminen MPASSid:n käyttöehtoihin korvaa tämän toimenpiteen.

Henkilötietojen käsittelyä ja MPASSid:tä käyttävien osapuolten tietosuojavelvoitteita kuvataan käyttöehtojen kohdassa 4.

Tutustu uusittuihin käyttöönoton ohjeisiimme ja ota yhteyttä

MPASSid:n käyttöönoton ohjeistukset ja materiaalit uusille palvelun käyttäjäksi liittyville toimijoille on uusittu muutoksen yhteydessä. Uusitut materiaalit löytyvät samasta osoitteesta kuin vanhat sopimuspohjat ja käyttöönoton ohjeet.

Samalta sivulta löytyvät myös uudet käyttöehtomme, joihin uusilla toimijoilla on mahdollisuus tutustua ennen käyttöönoton aloittamista, sekä linkki lomakkeelle, jonka kautta käyttöehdot hyväksytään.

Tutustu MPASSid:n uusiin käyttöehtoihin ja käyttöönoton ohjeisiin uusille toimijoille täällä

Tarjoamme edelleen myös erilliset tekniset ohjeet uuden integraation luomiseen ja muutosten tekemiseen nykyiseen toteutukseen niille toimijoille, joilla MPASSid on jo käytössä.

MPASSid:n tekniset ohjeet ja dokumentaatio Opetushallituksen palvelukokonaisuus -wikissä

Asiakaspalvelumme vastaa jatkossakin osoitteessa mpass [at] oph.fi