Uutinen

Musiikki ja esittävät taiteet menestyivät EU:n Luova Eurooppa -ohjelman vuoden 2022 rahoitushaussa

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman vuoden 2022 hakutulokset ovat vahvistuneet. Eurooppalaisessa kilpailussa hankerahoituksesta menestyivät tällä kertaa erityisesti musiikki ja esittävät taiteet. Lisäksi rahoitusta sai moni pieni hanke, minkä myötä mahdollisuus eurooppalaiseen yhteistyöhön avatuu entistä moninaisemmalle joukolle kulttuurialan toimijoita. Suomeen nämä hankkeet tuovat rahoitusta noin 1,35 miljoonaa euroa.
Neljä henkilöä kantaa valaanmuotoista paperinukkea, taustalla utuinen peltomaisema
Nukketeatterifestivaalit Euroopassa lähtevät rakentamaan kestävämpää kiertuetoimintaa suomalaisen Aura of Puppetsin johdolla. Kuvassa kollektiivin Beluga-valas-nukke Ruisrockissa 2022.

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman vuoden 2022 yhteistyöhankkeiden hakukierroksella menestyneissä hanke-ehdotuksissa on mukana kaikkiaan 16 suomalaista toimijaa yhteensä 14 hankkeessa.

Tällä EU-ohjelmakaudella (2020-2027) ohjelmasta on haluttu tehdä entistä saavutettavampi myös pienemmille kulttuuri- ja taideorganisaatioille, mikä näkyy nyt selkeästi rahoitushaun tuloksissa Suomessa. Uusista hankkeista suurin osa on pieniä yhteistyöhankkeita ja mukana on ennen kaikkea pieniä organisaatioita.

Rahoitetuissa hankkeissa näkyy Luova Eurooppa -ohjelman vahva panostus EU:n yleisiin tavoitteisiin: kestävään kehitykseen, tasa-arvoon ja sosiaaliseen inkluusioon. Monissa hankkeissa vahvistetaan osaamista ja juurrutetaan alalle kestävämpiä toimintamalleja tai pureudutaan saavutettavuuden sekä osallisuuden teemoihin niin organisaatioiden ja taiteilijoiden kuin yleisöjenkin näkökulmasta.

Suomi vastuussa eurooppalaisen nukketeatterin viemisessä kestävämpään suuntaan ja taiteilijoiden digitaitojen tukemisessa

Suomalaisvetoisia hankkeita on kaksi. Nukketeatteriammattilaisten Aura of Puppets -verkoston johdolla eurooppalaiselle nukketeatterille kehitetään sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä kiertuerakenteita sekä -verkostoja. Kolmen maan yhteistyöhankkeessa toteutetaan kahden vuoden aikana festivaalivierailuja, keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja Suomessa, Liettuassa ja Portugalissa. Hankkeen anti kootaan yhteen ja julkaistaan verkossa alan ammattilaisten ja muiden kiinnostuneiden saatavaksi vuoden 2024 loppupuolella.

- Nyt kun organisaatiomme toiminta on voimakkaasi laajentumassa myös kansainvälisesti, on juuri oikea hetki juurruttaa kestäviä toimintatapoja kiertuetoiminnalle. IMPULSE! -projektissa haetaan yhdessä konkreettisia ratkaisuja kansainvälisen kiertämisen ongelmille, kertoo hankkeen koordinaattori Jesper Dolgov.

Siinä missä Aura of Puppets on EU-hankekoordinaattorin tehtävässä ensikertalainen, tartutaan Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa koordinaattorin toimiin jo kokemuksella. Takana on peräti seitsemän EU:n kulttuurialan rahoitusohjelmien hanketta, joista Professional Media Presence- hanke on kolmas Taideakatemian vetovastuulla.

Uusin hanke syntyi tarpeeseen kasvattaa taiteilijoiden digiosaamista vastaamaan niitä taitoja ja rooleja, joita media-alustoilla toimiminen tänä päivänä edellyttää.

- Hankkeessa eurooppalaiset taiteilijat pääsevät paitsi kehittämään omaa digiosaamistaan, myös luomaan uusia menetelmiä ja käytäntöjä ammattimaisiin mediakäytäntöihin taiteilijoille, summaa erityisasiantuntija Kerttu Lehto Turun ammattikorkeakoulusta.

Lopputuloksena Professional Media Presence- hankkeessa syntyy mediakasvatuspakki, jota voivat käyttää taiteilijoiden lisäksi myös taidekasvattajat ja taideorganisaatiot. Taideakatemian lisäksi hankkeeseen osallistuu Suomesta Lapin ammattikorkeakoulu.

Suomalaisia on mukana seuraavissa Luova Eurooppa -hankkeissa:

Linkit vievät kunkin hankkeen tietoihin EU:n Funding and Tenders -portaalissa (englanniksi).

Seuraava rahoitushaku avautuu syksyllä

Rahoitusta kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön eurooppalaisille yhteistyöhankkeille voi hakea seuraavan kerran syksyllä 2023 avautuvassa rahoitushaussa. Ennakkotiedon mukaan haku avautuu lokakuussa. Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste tarjoaa hakuneuvontaa ja voi auttaa hankekumppanien löytämisessä.

Maaliskuussa 2023 päättyneellä Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeiden hakukierroksella rahoitusta hakeneet saavat valintatulokset heinäkuussa ja tätä hakukierrosta koskevat tulokset julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.