Uutinen

Muutoksenhaku aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vuoden 2024 rahoituksen perusteena oleviin vuoden 2022 suoritteisiin perustuviin arvioihin

Palvelut Valtionosuudet
Kannettava tietokone

Aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen varainhoitovuoden ennakollinen rahoitus määräytyy perustuen varainhoitovuotta
edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneisiin suoritteisiin, jotka muodostavat ennakollisen rahoituksen arvioidun suoritemäärän. Vuoden 2024 ennakollinen rahoitus määräytyy vuoden 2022 toteutuneiden suoritteiden perusteella: aikuisten perusopetuksen osalta vuoden 2022 aikana toteutuneiden kurssien ja perusopetukseen valmistavan opetuksen osalta vuoden 2022 aikana toteutuneiden läsnäolokuukausien perusteella. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) annetun lain § 48 a mukaisestivarainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteuman perusteella määräytyvää arviota voidaan muuttaa merkittävän muutoksen perusteella. Muutosta tulee hakea varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Merkittävänä muutoksena pidetään pääsääntöisesti yli 20 prosentin suuruista muutosta suoritemäärissä.