Uutinen

Näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja koulutuksessa – koulutusta perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajille 20.11.2023

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Vapaa sivistystyö
Opetushallitus on koonnut sivuilleen tietoa tekoälyn mahdollisuuksista opetuksen kehittämisessä ja oppimisessa sekä sen vastuullisesta käytöstä. Marraskuussa järjestetään myös kaikille avoin koulutus tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa.
Opettaja ja oppilaat luokassa

Tekoälysovellukset tarjoavat monenlaisia oppimista edistäviä pedagogisia mahdollisuuksia, joita opetuksen ja koulutuksen ammattilaisten on hyödyllistä tuntea. Esimerkiksi uudet, tekstiä eri kielillä tuottavat tekoälysovellukset avaavat pedagogisesti kiinnostavia näköaloja erityyppisten tekstien tuottamisen harjoitteluun ja eri tietolähteiden luotettavuuden arvioimiseen. Tekoälysovellukset ovat myös toimivia työkaluja tiedonhallinnan, tekijänoikeuksien ja lähdekritiikin oppimisessa.

Lainsäädännön ja kunkin koulun ja oppilaitoksen omien sääntöjen mukainen, vastuullinen toiminta on tärkeää kaikessa digilaitteiden ja sovellusten käytössä, niin myös tekoälyyn tutustuttaessa. Näitä asioita koulutuksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä tarkentaa digiosaamisen ja sovellusten käyttöön liittyvissä suunnitelmissaan ja ohjeissaan. Tekoälyn käytössä on syytä kiinnittää erityistä huomiota palvelujen tietosuojaan ja eettiseen kestävyyteen.

– Kannustamme koulutus- ja opetusalan ammattilaisia yhdessä etsimään omille oppilaille ja opiskelijoille sopivia tapoja tutustua tekoälysovelluksiin ja hyödyntää sovelluksia opiskelussa. Käytännön kokeilujen kautta voidaan oppijoiden kanssa yhdessä arvioida tekoälyä hyödyntävien sovellusten mahdollisuuksia ja rajoitteita oppimisessa. Oppijoiden osaaminen ja ideat kannattaa nostaa kaikkien hyödyksi, opetusneuvos Päivi Leppänen sanoo.

Tukea tekoälyn hyödyntämiseen

Opetushallitus järjestää Tekoälykoulutuksen perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajille 20.11.2023. Koulutuksen tavoitteena on tukea opettajien digipedagogisia valmiuksia tekoälyn hyödyntämisessä.  Opetushallituksen sivulle täydennetään vähitellen tukea tekoälyn hyödyntämiseksi opetuksessa ja koulutuksessa.  Opetushallituksen sivuille lisätään vähitellen aineistoja, joista opettajat voivat saada tukea tekoälyn hyödyntämiseksi opetuksessa ja koulutuksessa. Sivulta löytyy nyt näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen opetuksen kehittämisessä ja oppimisessa sekä Euroopan komission julkaisema ohjeistus Tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa ja oppimisessa – eettiset ohjeet opettajille. Nämä sisällöt ovat hyvä keskustelun pohja opetuksen ja koulutuksen työyhteisöissä.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisevat vuonna 2024 suositukset tekoälyn käytölle perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 

Lisätietoja

osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Päivi Leppänen
Arja-Sisko Holappa
Kristian Smedlund, ruotsinkielinen koulutus
Sanna Laiho
Minna Taivassalo
Kimmo Koskinen
Juho Helminen