Uutinen

NouHätä!-kampanja perehdyttää häiriötilanteisiin varautumiseen

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Opettajat ja kasvattajat Oppilas- ja opiskelijahuolto
Alkaneen lukuvuoden aikana NouHätä!-kampanjan teemana on häiriötilanteisiin varautuminen. Kampanja pyrkii jälleen tavoittamaan kaikki kahdeksasluokkalaiset. NouHätä!-opetusta on saanut jo yli 900.000 yläkoululaista.
Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tabletti kädessä.

Myrskyt, sotauutiset ja korona ovat aiheuttaneet sen, että varautumisasioihin on muutaman viime vuoden aikana kiinnitetty paljon aiempaa enemmän huomiota. Omatoiminen varautuminen häiriötilanteisiin on siksi nostettu jo toista lukuvuotta peräkkäin NouHätä!-kampanjan teemaksi.

– Teema on hyvä saada entistä tutummaksi niin opettajille kuin muille turvallisuuskoulutusta antavillekin. Siksi häiriötilanteisiin ja niihin varautumiseen liittyviä sisältöjä on uudistettu ja päivitetty kampanjan opetusmateriaaleihin, sanoo kampanjalähettiläs Risto Vesalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Kaikki NouHätä!-opetusmateriaali on opettajien ja turvallisuuskouluttajien vapaasti käytettävissä kampanjan nettisivuilla. Myös paloturvallisuuteen ja hätätilanteessa toimimiseen perehdyttävät oppitunnit on päivitetty.

Turvallisuusosaaminen kuuluu kaikille

NouHädän sisällöt ovat asioita, jotka löytyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Siksi kampanjaan on haluttu laatia mahdollisimman kattava paketti turvallisuusasioista.

– Monin paikoin NouHätä! on enemmän kuin kampanja. Sitä toteutetaan valtakunnallisesti ja monin paikoin vieläpä ympärivuotisesti, kertoo Risto Vesalainen.

Turvallisuusasioiden sisällyttäminen opetussuunnitelman perusteisiin kertoo, että asiat kuuluvat kaikille. NouHätä!-kampanjan tavoitteena onkin lisätä nuorten turvallisuuspääomaa ja kasvattaa turvallisuustietoisia ja -taitoisia kansalaisia. Kampanjan määrällisenä tavoitteena on tavoittaa kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset.

Tavoite on haastava, mutta suunta on ollut hyvä. Viime lukuvuonna mukana oli 82 prosenttia kahdeksasluokkalaisista. Kouluista mukana on yli 70 prosenttia. Kuluvan lukuvuoden osalta ilmoittautuminen kampanjaan on avautunut.

Syksyn ja alkutalven aikana kampanjamateriaaleja voidaan kannattaa hyödyntää kouluissa pelastustaitojen harjoittelussa. Kouluttajaa turvallisuusasioille voi kysyä myös pelastuslaitokselta

NouHätä!-kilpailut vierähtävät käyntiin helmikuussa. Digialkukarsinta mitellään helmikuussa. Aluekilpailu on 4.4.2024 ja finaali Pelastusopistolla Kuopiossa 25.4.2024. Finaaliin pääse kunkin hyvinvointialueen paras joukkue.

– Kaikki kasiluokat opettajineen ovat tänäkin vuonna tervetulleita mukaan oppimaan turvallisuustaitoja, kutsuu kampanjalähettiläs Risto Vesalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.