Uutinen

Nuorten jengiytymistä ja rikollisuutta ehkäistään ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa valtionavustushankkeilla

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Hyvinvointi Turvallisuus
Opetushallitus on myöntänyt yhteensä 18 hankkeelle 4,6 miljoonaa euroa valtionavustusta nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistamiseen toisen asteen oppilaitoksissa.
Pöydän äärellä on näkyvissä kolmen ihmisen kädet ja pelikortteja, joissa on kysymysmerkki

Kehittämisrahoitusta jaettiin kahteen tavoitekokonaisuuteen. Yhteensä yhdeksässä hankkeessa kehitetään ankkuritiimien ja -toiminnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Vastaavasti yhdeksässä hankkeessa painopisteenä on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointi ja turvallisuusosaamista sekä kehittää kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ennaltaehkäisevää toimintakulttuuria. Hankevalinnat tehtiin kesäkuussa 2023 ja kehittämistyölle on aikaa heinäkuuhun 2025 saakka. Haetun avustuksen määrä ylitti myönnettävissä olevan summan noin 1,4 miljoonalla eurolla.

Kehittämistyötä tehdään moniammatillisesti ja verkostoissa

- Kehittämistyön tavoitteena on ehkäistä nuoriso- ja jengirikollisuutta ja häiriökäyttäytymistä, ja monimuotoiseen ongelman ratkaisujen löytäminen edellyttää monialaista osaamista. Siksi oli tärkeää edellyttää, että hankkeet toimivat moniammatillisessa yhteistyössä. Hienoa että ongelmia lähdetään ratkomaan useassa hankkeessa myös toisen asteen yhteistyönä, toteaa yksikön päällikkö Marko Aaltonen.

Kahdeksassa hankkeessa ovat mukana sekä ammatillinen koulutus että lukiokoulutus. Seitsemässä hankkeessa toiminnot kohdistuvat pääosin ammatilliseen koulutukseen ja kolmessa lukiokoulutukseen. Yksi ammatillisen koulutuksen hanke on ruotsinkielinen ja yksi kaksikielinen. Noin puolet hankkeista ovat useamman koulutuksen järjestäjän yhteishankkeita.

Samanaikaisesti on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia hankkeita perusopetuksen ja kuntien nuorisotyön puolella. Kehittämistyön etenemistä ja tuloksia tullaan seuraamaan valtakunnallisesti.

Lisätietoa: