Uutinen

Nuorten vahva osallisuus ja kuntarajat ylittävä alueellinen nuorisotyö vakuuttivat toukokuun hakukierroksella

Ohjelmat Kansalaistoiminta Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Toukokuun hakukierroksella myönnettiin vajaa 600 000 euron rahoituspotti Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeille. Hienoja pistemääriä ja onnistuneita hankesuunnitelmia löytyi jokaisesta toiminnosta. Teemoissa näkyy edelleen muun muassa hyvinvointi- ja ympäristöaiheiden suosio sekä ajankohtaisuus.
Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä ja hymyilee.
Aluekoordinaattorit Salla Juha (oik.) ja Saara Kiiskinen sekä Lappeenrannan nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki Dublinin opintovierailulla, jossa idea omasta nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeesta sai alkunsa.

Toukokuun hakukierroksella jätettiin kaikkiaan 40 hakemusta, joista yli puolelle myönnettiin rahoitus, yhteensä vajaa 600 000 euron edestä. Erasmus+ -rahoituksen saaneita hankkeita oli yhteensä 13 kappaletta: 6 nuorisovaihtoa (KA152-YOU), 5 nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanketta (KA153-YOU) sekä 2 nuorten osallistumishanketta (KA154-YOU). Avustussumma nousi yhteensä noin 530 000 euroon.

Euroopan solidaarisuusjoukoista puolestaan myönnettiin rahoitusta reilun 66 000 euron verran 7 solidaarisuushankkeelle (ESC30-SOL). Lisäksi vastaanottavan organisaation laatumerkit (ESC50-QLA) myönnettiin Folkhälsan Gamlakarlebylle sekä Espoon kaupungille.

Maakunnasta kajahtaa – kuntarajat ylittävää alueellista nuorisotyötä eteläkarjalaisittain ja erinomaisesti valmisteltuna

Etelä-Karjalassa on toteutettu vuodesta 2021 alkaen maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaatiota, jolla pyritään vahvistamaan maakunnan kuntien nuorisopalveluiden ja työntekijöiden välistä yhteistyötä sekä kehittämään alueen nuorisotyön osaamista.

Syksyllä 2022 aluekoordinaattorit Salla Juha ja Saara Kiiskinen vierailivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotyöpäivillä ja sattuivat kuulemaan Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksista.

– Oli hauska huomata, miten meillä molemmilla niin sanotusti syttyi lamppu. Todettiin, että tässähän on meidän seuraava kehittämiskohde aluekoordinaatiossa! Olimme jo tehneet paljon nuorisoalan kehittämistyötä aluekoordinaation toimesta Etelä-Karjalassa, mutta kansainvälinen nuorisotyö oli jäänyt tämän toiminnan ulkopuolelle. Tuumimme, että nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke voisi toimia eräänlaisena alkusysäyksenä, muistelee Juha.

Aluekoordinaattorit hakivat ideoita ja rohkeutta osallistumalla ensiksi itse Irlannin opintovierailulle, jossa vastuuroolissa olleesta Nuorisokeskus Marttisen Antti Korhosesta tuli hankeidean ja koko hakuprosessin suurin mentori ja tsemppari. Mukana olivat alusta asti myös kuntien työntekijät.

– Vaikka idea alun perin tulikin meiltä koordinaattoreilta, sai se heti kannatusta ja suunnitteluun ilmoittautui työntekijöitä koko maakunnan alueelta monipuolisesti eri rooleista. Ensimmäisessä tapaamisessa puhuttiin yleisesti kansainvälisestä työstä. Korhosen Antti oli mukana kertomassa hankehausta sekä Marttisen toteuttamasta kansainvälisestä työstä, kertaa Juha. – Jo ensimmäinen tapaaminen johti hyvin yksimieliseen päätökseen siitä, että lähdemme työstämään yhdessä hakemusta.

Seuraavalla tapaamiskerralla kartoitettiin toiveita ja tavoitteita niin opintovierailulle kuin koko hankkeelle ryhmätöiden avulla sekä koko porukalla keskustellen. Kolmannella tapaamisella puolestaan editoitiin ja täydennettiin aluekoordinaattoreiden luonnostelemaa hakemustekstiä.

– Voin aika luottamuksella sanoa, että hakemuksessa kuuluu koko porukan ääni ja jokainen mukaan lähtijä on päässyt vaikuttamaan hakemuksen sisältöön. Haluamme, että toiminta on meidän työntekijöiden näköistä, he pääsevät vaikuttamaan sen sisältöön ja pystymme vastaamaan sen avulla meidän alueen tarpeisiin ja toiveisiin, painottaa Juha.

Hankkeen tavoitteena on tuoda kansainvälistä nuorisotyötä toimintana tutuksi niin kuntaorganisaatioille kuin nuorisotyöntekijöille. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Etelä-Karjalaan pysyvä rakenne kansainväliselle nuorisotyölle. Sittemmin aluekoordinaattoreiden hallinnoitava alue ja tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet myös kansainvälisen nuorisotyön saralla ovat laajentuneet Kymenlaaksoon eli kattamaan koko Kaakkois-Suomen.

Pohjoissavolaisten nuorten aloitteellisuus poiki rahoituksen jo kolmannelle nuorisovaihdolle

Rahoituksen varmistaneiden nuorisovaihtojen joukkoon lukeutuu nuorten aktiivisuudella ja vähitellen lisääntyneellä vastuunotolla vakuuttanut Moose Party 3 -nuorisovaihto, joka on sarjassaan nimensä mukaisesti peräti kolmas.

– Ratkaisevinta nuorten itsenäisesti jatkamassa yhteydenpidossa on ollut ryhmäytyminen ja kuinka nuoret jo ensimmäisen vaihdon aikana loivat vahvoja ystävyyssuhteita. He ovat halunneet jatkaa myös, koska kokivat projektit opettavaisiksi ja saivat ikimuistoisia hetkiä, kiteyttää nykyisin WorldWideVanhamäki -kansainvälisyyshankkeessa työskentelevä, entinen Suonenjoen kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Piia Tajakka. – Esimerkiksi mielen hyvinvointia käsiteltäessä meidän nuorille oli valaisevaa ymmärtää, kuinka samojen asioiden äärellä nuoret aurinkoisessa kumppanimaassa painivat. Ohjaajana koen, että tällainen kokemuksellinen oppiminen parhaimmillaan vahvistaa nuoren minäpystyvyyttä, opettaa käytännön taitoja sekä tuo nuoria lähemmäksi ohjaajia yksittäisiin kohtaamisiin verrattuna.

Viimeisin rahoitettu vaihto haettiin Vanhamäki säätiön kautta ja toteutetaan Suonenjoella syyskuussa 2023 yhdessä Pielaveden nuorisopalveluiden kanssa. Alun perin nuorten toive kansainvälisestä vaihdosta heräsi Leader Mansikan alueella toimivassa nuorten vaikuttajaryhmässä, joka toteutti ensimmäiset vaihdot Suomessa ja Portugalin Penichessä yhteistyössä Nuorisokeskus Metsäkartanon ja Suonenjoen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

Tajakan mieleen on aiemmista vaihdoista jäänyt portugalilaisnuorten ihmetys lumisateesta, saunasta ja avannosta sekä vastaavasti hauskat hetket Penichen aalloilla surffatessa ja työpajojen päätteeksi vietetyt musiikin ja naurun täyteiset illat, joina nuoret opettelivat yhdessä tanssiaskelia.

– Uutta vaihtoa tekemään motivoi se, että näkee taas vaihtomaan ystäviä ja ystäviä Suomesta. Odotan, että saan nähdä meidät kaikki yhdessä pitkän ajan jälkeen. Loimme tosi hyvän ryhmähengen, ja toivon että se olisi pysynyt samana. Parasta vaihdoissa on ystävien lisäksi se, miten paljon itsestään voi oppia jopa yhden viikon aikana! valottaa tunnelmiaan pielaveteläinen Jatta, joka on ollut mukana aina ensimmäisen nuorisovaihdon suunnittelusta asti.

Taksvärkin osallistumishankkeessa nuorten osallisuus ei ole päälle liimattu lisuke

Taksvärkki ry:llä oivallettiin, että vuodesta 2021 toimineen nuorten matalan kynnyksen vaikuttamisryhmä Challengersin sekä nuorten osallistumishankkeiden tavoitteet ovat hyvin yhteneväiset. Siitä sai alkunsa järjestön ensimmäinen Erasmus+ -hanke ”Mun valinta vaikuttaa – Mielenterveys ja yhdenvertaisuus nuorten elämässä”.

Taksvärkin järjestökoordinaattori Milka Autio muistelee, kuinka nuoret valitsivat osallistumishankkeen teemaksi mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden, sillä näistä aiheista he kaipasivat lisää keskustelua – etenkin omista näkökulmistaan.

– Challengers-ryhmän päätavoitteena on tarjota nuorille areena oppia ja kokeilla vaikuttamista sekä pohtia monimutkaisiakin yhteiskunnallisia kysymyksiä turvallisessa ympäristössä. Tärkeintä ryhmän toiminnassa on nuorten osallisuuden kokemus ja heidän omistajuutensa tekemiinsä projekteihin. Osallistumishankkeessa lähtökohtamme ovat samanlaiset, kiteyttää Autio.

Käytännössä ryhmä tapaa parin viikon välein videopuhelun välityksellä, mikä mahdollistaa kenen tahansa 13–18-vuotiaan nuorten osallistumisen ympäri Suomen. Ryhmän aktiivisia nuoria hankkeen toteuttamisessa tukevat hieman vanhemmat, 18–30-vuotiaat vapaaehtoiset ohjaajat.

Tavoitteeksi nuoret ovat asettaneet edistää nuorten itsensä rohkeutta keskustella mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden teemoista, lisätä tietoa sekä edistää nuorten äänten kuulumista yhteiskunnassa niin muiden nuorten, aikuisten kuin päättäjien suuntaan. Keinoina puolestaan toimivat asiantuntijavierailut sekä nuorten kuuleminen työpajojen ja nettikyselyn avulla. Kerättyä tietoa ja nuorten ajatuksia tuodaan laajemman yleisön tietoon tapahtumien, paneelikeskustelujen, somekampanjan ja taideprojektin kautta.

– Taksvärkille nuoret ovat tulevaisuus ja nykyisyys. Nuorten oman toimijuuden ja osallisuuden edistäminen on peruspilareita Taksvärkin toiminnassa niin Suomessa kuin kehitysyhteistyöhankkeissamme maailmalla, linjaa Autio. – Ajattelemme, että nuorten kasvaminen aktiivisiksi kansalaisiksi onnistuu parhaiten antamalla nuorille tilaa toimia itse ja tukemalla heitä tällä vaikuttamisen ja oppimisen polulla. Nuoret itse ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja tietävät parhaiten, mihin haluavat vaikuttaa ja millä tavoin.

 

 

Teksti: Laura Mettälä