Uutinen

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen kertyminen aikuisten perusopetuksen oppimäärän kursseista 1.1.2023 alkaen

Palvelut Valtionosuudet
Ihminen kirjoittaa muistivihkoon, kuvassa myös tietokone.

Tiedotetta päivitetty 7.3.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden linjauksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän kerratut kurssit kerryttävät valtionosuusrahoitusta (VOS-rahoitusta).

Kerratusta kurssista voi saada VOS-rahoituksen silloin, kun oppija on aiemmin kurssia suorittaessaan saanut arvosanan hylätty (4 tai H), ja suorittaa kokonaisen kurssin kokonaan uudelleen tavoitteena saada kurssille hyväksytty arvosana.

Uutta linjausta sovelletaan vuoden 2023 suoritustietoihin. Vuoden 2023 aikuisten perusopetuksen oppimäärän kurssisuoritustoteumat (hylätyt ja hyväksytyt) poimitaan KOSKI-tietovarannosta uuden linjauksen mukaisesti vuoden 2025 VOS-rahoituksen yhteydessä maksettavaa vuoden 2023 arvion korjausta varten.

Uuden linjauksen mukaista poimintaa sovelletaan ensimmäisen kerran syksyllä 2023 julkaistaviin ennakkoraportteihin, joilla näytetään 1.1.-31.7.2023 aikuisten perusopetuksen oppimäärän kurssitoteumat.

Vuoden 2024 aikuisten perusopetuksen oppimäärän VOS-rahoituksen arviot perustuvat vuoden 2022 toteumiin ja ne poimitaan vanhan linjauksen mukaisesti eli vain ensimmäistä kurssisuoritusta rahoitetaan. Vuoden 2024 arvioihin perustuva VOS-rahoitus korjataan uuden linjauksen mukaisesti poimittavilla vuoden 2024 toteumilla vuoden 2026 rahoituksen yhteydessä.

KOSKI-palvelussa aikuisten perusopetuksen kursseille on mahdollista merkitä lista arviointeja (arvosana ja arviointipäivä). KOSKI-palveluun tallennettavien tietojen ohjeisiin ei tämän osalta tule muutoksia. Jos opiskelija kertaa kurssin tai korottaa kurssin arvosanaa, siirretään kurssille kaikki arvioinnit. Tiedonsiirroilla tietoja tallentavien koulutuksen järjestäjien tulee tarvittaessa olla yhteydessä opintohallintojärjestelmänsä toimittajaan.