Uutinen

Opetushallitukselta haettavissa 15 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Rahoitus
Haku liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmaan, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijoiden tukea lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä luoda yhtenäinen tukijärjestelmä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

Avattavan valtionavustuksen tarkoitukseen on varattu yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa. Hakuaika alkaa 9.10.2023 ja jatkuu 9.11.2023 asti. Jaettavien avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy viimeistään 30.6.2025.

– Lukio- ja ammatillisen koulutuksen tavoitteena on varmistaa jokaiselle opiskelijalle riittävät valmiudet, jotta hän voi siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään. Koulutuksessa panostetaan oppimisen tukeen ja opintojen ohjaukseen siten, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen. Huomiota pitää kiinnittää erityisesti niihin opiskelijoihin, joiden opintojen eteneminen on vaikeaa ja joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Avustuksen tavoitteena on hallituskauden tavoitteen mukaisesti tukea yhtenäisen tukijärjestelmän luomista varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle asti, jotta opiskelijat voivat saada tarvitsemaansa tukea. Kaikki ohjelman aikana kehitetyt toimintatavat ja asiantuntemus tukitarpeiden tunnistamisessa ja avustamisessa pysyvät osana oppilaitosten toimintaa. Tällä tavoin pyritään auttamaan opiskelijoita suorittamaan toisen asteen koulutuksensa ja vahvistamaan heidän hyvinvointiaan. Samalla nostetaan koulutuksen tasoa ja varmistetaan, että yhteiskunnassamme on aina riittävästi osaavaa työvoimaa.

Opetushallitus järjestää ammatillisen koulutuksen valtioavustuksen kokonaisuudesta hakuinfotilaisuuden pe 13.10 klo 9–10. Infotilaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille, jotka suunnittelevat valtionavustushakemuksen jättämistä hakuun. Tilaisuus pidetään Teamsin välityksellä.

Lisätietoja

  • Opetusneuvos Tarja Heikkinen, tarja.heikkinen [at] oph.fi (tarja[dot]heikkinen[at]oph[dot]fi) p. 029 533 1270 (ammatillinen koulutus)
  • Opetusneuvos Riia Palmqvist, riia.palmqvist [at] oph.fi (riia[dot]palmqvist[at]oph[dot]fi)  p. 029 533 1668 (lukiokoulutus)