Uutinen

Opetushallitus julkaisi uutta tukimateriaalia käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluun

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Opetussuunnitelma Oppimisympäristö Opettajat ja kasvattajat Käsityö
Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas on toteutettu helposti saavutettavana verkkosivuna aiemman painetun teoksen sijaan. Opas on osa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) tukimateriaalia ja tarkoitettu käsityöoppiaineen opetustilojen suunnittelun avuksi. Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas tarjoaa tietoa ja ohjeita turvallisen, toimivan ja monipuolisen käsityön opetuksessa käytettävän tilakokonaisuuden suunnitteluun. Opas on saatavilla vain suomeksi.
Kuvituskuva. Sakset ja vasarat

Oppaan laadinnassa on asiantuntijoina ollut mukana laaja joukko käsityön opettajia sekä tutkijoita ja talotekniikan insinöörejä.

Oppaan kaksi ensimmäistä lukua on tarkoitettu opetuksen järjestäjien, käsityön opettajien ja koulussa työskentelevän henkilökunnan käyttöön, jotka osallistuvat oppimisympäristön alkuvaiheen ideointiin ja suunnitteluun.  Luvut kolme ja neljä sisältävät lähinnä suunnittelijoille (sekä suunnittelusta ja tiloista vastaavien organisaatioiden edustajille) tarkoitettuja oppimisympäristön suunnittelua koskevia ohjeita ja määräyksiä. Luvussa viisi kuvataan oppimisympäristön tilakortit. Luvut kuusi ja seitsemän sisältävät oppimisympäristön työturvallisuuteen liittyviä ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Luvussa kahdeksan on esitelty joitakin esimerkinomaisia rakennettuja oppimisympäristöjä ja viimeisessä luvussa yhdeksän on listattuna aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 

Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluoppaan löydät Opetushallituksen sivuilta

 

Lisätietoja perusopetus [at] oph.fi (perusopetus[at]oph[dot]fi)