Uutinen

Opintopolusta kehitetään kaiken julkisrahoitteisen koulutuksen kattavaa koulutustarjontaportaalia

Ajankohtaista Digitaalisuus
Opetushallituksen ylläpitämää Opintopolkua kehitetään aiempaa kattavammaksi kansalliseksi koulutustarjontaportaaliksi, josta koulutuksia etsivät löytäisivät kaikki Suomessa tarjolla olevat julkisrahoitteiset koulutukset. Omien koulutusten lisääminen Opintopolkuun on julkisrahoitteisten koulutusten järjestäjille maksutonta.
Pöytä jolla erilaisia kasvatusalan lehtiä

Opintopolkua kehitetään aiempaa kattavammaksi kansalliseksi koulutustarjontaportaaliksi, johon on tavoitteena koota kaikki tarjolla oleva julkisrahoitteinen koulutus ympäri Suomen. Opintopolku on Opetushallituksen ylläpitämä kansallinen koulutusmahdollisuuksien portaali, jota kansalaiset käyttävät etsiäkseen koulutuksia. Kertomalla Opintopolussa koulutusmahdollisuuksista, koulutusten toteutuksesta ja niihin hakeutumisesta sekä oppilaitoksista koulutuksen järjestäjät voivat saada lisää näkyvyyttä koulutustarjonnalleen.

Uudistuksen tarkoituksena on kattaa jo nyt Opintopolusta löytyvien nuorille suunnattujen opintojen lisäksi laajemmin koulutustarjontaa jatkuvan oppimisen näkökulmasta kaikenikäisille. Mikä tahansa julkisrahoitteisen koulutuksen järjestäjä on tervetullut siirtämään koulutustarjontansa Opintopolkuun.

Oman koulutustarjonnan lisääminen Opintopolkuun on koulutuksen järjestäjille maksutonta

Koulutustarjonnan näyttäminen ja tallentaminen on Opintopolussa maksutonta, ja palvelun käyttöön saa ohjeistusta. Palvelun käyttöönotosta kiinnostuneet koulutuksen järjestäjät voivat ottaa yhteyttä opiskelijavalinnan palveluiden Riku Hanhiseen tai Topias Kähärään sähköpostilla etunimi.sukunimi [at] oph.fi.

Opintopolun palvelujen laajentaminen kuuluu osaksi jatkuvan oppimisen digitaalista palvelukokonaisuutta (JOD), jonka kehitystä johtavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteishankkeen tavoitteena on rakentaa palveluita tukemaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Lue lisää: Mikä on Opintopolku? - Opintopolku