Uutinen

Perform Europe tukee esittävän taiteen kestävämpiä kiertuekokeiluja

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Ilmasto Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälistyminen Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Luova Eurooppa -rahoitteinen Perform Europe -aloite on avannut rahoitushaun, joka on tarkoitettu esittävän taiteen tekijöille ja organisaatioille Euroopassa. Perform Europe rahoittaa yhteensä 2,1 milj. eurolla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpiä kiertuetoiminnan kokeiluja. Rahoitushaku on auki maaliskuuhun 2024.
Kuvassa on lattialle kyykistynyt henkilö kypärä päässään, edessään erilaisia tarvikkeita. Lisäksi teksti Open Call for performinh arts professionals and organisations

Perform Europe kutsuu esittävän taiteen ammattilaiset ja organisaatiot visioimaan uusia tapoja kiertuetoiminnan kehittämiseksi entistä kestävämmäksi. Tavoitteena on vihreämpi, osallistavampi ja monimuotoisempi eurooppalaisen esittävän taiteen kenttä. 

Rahoitusta myönnetään hankkeille, joihin osallistuu toimijoita vähintään kolmesta EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Hakijat voivat edustaa laajasti eurooppalaisen esittävän taiteen kenttää, poislukien livemusiikki, jota EU rahoittaa Music Moves Europe -aloitteen kautta. 

Jokainen hanke valitsee teemakseen yhden tai molemmat seuraavista:

  • monimuotoisuus ja osallisuus
  • ilmastonmuutoksen vastainen taistelu.

Erityisesti kannustetaan huomioimaan esittävissä taiteissa huonommin edustetut alueet tai ryhmät, kuten esimerkiksi maaseudun väestö, vammaiset tai erilaiset sukupuoli-identiteetit.

Perform Europe -esitykset kiertävät vähintään kolmessa maassa

Perform Europe -rahoitus kattaa yhden esityksen esittämisen vähintään kolmessa maassa. Esityksen muotoa ei ole rajoitettu ja hankkeissa voi kokeilla uudenlaisia kansainvälisen esittämisen ja kiertämisen tapoja.  

Perform Europe ei tue uusien tuotantojen valmistelua, vaan yhteistyön tulee rakentua jo olemassa olevan esityksen kehittämiseen ja muokkaamiseen esitettäväksi eri paikoissa. 

Rahoitusta myönnetään kolmessa kokoluokassa:

  • pienet hankkeet, tukisumma 12 000 €
  • keskikokoiset hankkeet, tukisumma 32 000 €
  • suuret hankkeet, tukisumma 60 000 €.

Lisäksi 5 % rahoituksesta varataan hankkeille, joihin osallistuu ukrainalaisia esittävän taiteen ammattailaisia tai organisaatioita.

Hakuaika päättyy maaliskuun 2024 lopussa. Hakijat saavat tiedon tuloksista kesäkuun 2024 alussa ja voivat toteuttaa hankkeensa kesäkuun 2024 ja marraskuun 2025 välisenä aikana. 

Hyödynnä kumppaninhakutyökalu ja infotilaisuudet

Perform Europe tarjoaa väylän hankekumppanien löytämiseen. Ohjelman verkkosivuilta löytyy alusta (matchmaking tool), jonne voi luoda oman profiilin ja näin päästä tutustumaan ja verkostoitumaan muiden rahoitushausta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. 

Joulukuussa ja alkuvuodesta järjestetään useita info- ja neuvontatilaisuuksia. Perform Europe järjestää kaikille avoimet infotilaisuudet 15.12. ja 2.2.2024, minkä lisäksi se järjestää 12.12. alkaen kahden viikon välein avoimen kyselytunnin hakijoille. 

Perform Europe on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama. Sen toteuttamisesta vastaavat yhteistyössä IETM, European Festivals Association EFA, Circostrada, European Dance Development Network EDN, Pearle – Live Performance Europe ja IDEA Consult.