Uutinen

Perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuusrahoituksen ennakkolaskennan raportit sekä ohjeita raporttien tarkasteluun

Palvelut Valtionosuudet
Lasit paperinipun päällä. Paperissa värikkäitä graafeja ja kuvitusta.

Syksyn 2023 tilastointipäivän tiedonkeruun jälkeen Opetushallituksen valtionosuudet palvelu hakee KOSKI-tietovarannosta perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita koskevat läsnäolotiedot vuodelta 2022. KOSKI-tietovarannosta haettujen tietojen avulla lasketaan valmistavan opetuksen oppilaiden läsnäolokuukaudet, joita käytetään perusteena perusopetuksen valmistavan opetuksen vuoden 2024 valtionosuusrahoitukselle.

Ennakkoraportti julkaistaan huhtikuun 2023 alussa

Perusopetuksen valmistavan opetuksen järjestäjille tarkoitetut ennakkoraportit julkaistaan
KOSKI-palvelun ohjesivustolla huhtikuun 2023 alussa. Opetuksen järjestäjäkohtainen ennakkoraportti sisältää erittelyn KOSKI-tietovarantoon tallennetuista perusopetuksen valmistavan opetuksen tiedoista kevätlukukaudelta 1.1.–31.7.2022 ja syyslukukaudelta 1.8.–31.12.2022. Ennakkoraportissa on myös erittely Opetushallitukselle syksyn 2022 perustietokyselyssä ilmoitetuista läsnäolokuukausista kevätlukukaudella 1.1.–31.7.2022.