Tiedote

Perusopetuksen arvioinnin uudistus jatkuu – kuudennen luokan arviointikriteerit valmiina käyttöön

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset Opettajat ja kasvattajat Osaamisen arviointi
Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta valmistelemalla 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit. Uudet kriteerit on viimeistelty lausunnoista ja avoimen verkkokommentoinnin kautta saadun palautteen pohjalta. Nyt laaditut kriteerit otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2023, ja niitä käytetään ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024. Arvioinnin kehittämisen lähtökohtana on, että oppilaiden osaamisen arvioinnista tulee yhdenvertaisempaa koulujen ja kuntien välillä sekä kansallisesti. Samalla opettajat saavat tukea arviointityöhönsä.
Opettaja ja oppilaat tutkivat tekstiä

Opetushallitus on jatkanut vuonna 2018 aloitettua oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämistyötä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja oppilaiden yhdenvertaisuutta vahvistamalla arvosanojen vertailukelpoisuutta koulujen ja kuntien välillä sekä kansallisesti. Siksi Opetushallitus on valmistellut arvosanoille 5, 7 ja 9 arviointikriteerit 6. vuosiluokan lukuvuosiarviointia varten. Samalla arvosanan 8 aikaisempia kriteerejä on täsmennetty. Kriteereissä kuvataan, mitä oppilaan tulee osata saadakseen oppiaineesta kyseisen arvosanan. Opetuksen tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia, mutta niiden tueksi on laadittu oppilaan oppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit.

Nyt arvosanoille 5, 7 ja 9 laaditut kriteerit auttavat opettajaa arvioimaan yhdenmukaisemmin oppilaan osaamista sekä kertomaan ja avaamaan oppilaille ja huoltajille, mitä 6. vuosiluokalla tulee osata. 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin täsmentäminen tukee myös oppilasta, jotta hän saa realistisen kuvan osaamisestaan perusopetuksen tärkeässä nivelvaiheessa siirtyessään 7. vuosiluokalle, sanoo opetusneuvos Marjo Rissanen.

Sekä opettajat että huoltajat ovat toivoneet, että oppilaan osaamisesta eri oppiaineissa saataisiin täsmällistä tietoa entistä varhaisemmassa vaiheessa, jo ennen perusopetuksen lopussa annettavaa päättöarviointia. Näin myös varmistetaan, että esimerkiksi oppilaan tuen ja ohjauksen tarpeen harkinta nojaa yhdenmukaisiin kriteereihin kaikkialla Suomessa.

6. vuosiluokan arviointikriteerit viedään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisinaan. Kriteerit otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2023, ja niitä käytetään ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024. Kriteerien käyttöönotto edellyttää yhteistä keskustelua koulun arviointikulttuurista eli siitä, miten opetusta suunnitellaan tavoitteiden mukaisesti ja miten kriteerejä käytetään luotettavan arvioinnin tukena.

Arviointikriteerejä laati laaja joukko opetuksen ammattilaisia

6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerejä on valmisteltu laajassa yhteistyössä luokanopettajien, aineenopettajien, rehtoreiden ja tutkijoiden kanssa. Työhön on Opetushallituksen asiantuntijoiden lisäksi osallistunut noin 200 henkilöä, jotka ovat tulleet mukaan avoimella haulla esimerkiksi pedagogisten järjestöjen ja liittojen sekä verkostojen kautta.

Tämän lisäksi koulutuksen asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä on seurannut työn etenemistä ja ottanut kantaa kriteeriluonnoksiin eri vaiheissa. Kriteerityön alussa työssä oli tiiviisti mukana parin vuoden ajan myös eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden ryhmä.

6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnoksiin pyydettiin syksyn aikana lausuntoja ja kommentteja kaikille avoimessa lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa sekä avoimella verkkokommentoinnilla. Saatua palautetta hyödynnettiin kriteerityön viimeistelyssä. Palautteen perusteella kriteerikuvauksia täsmennettiin oppiaineiden kriteerityöryhmissä.

Opetushallitus tarjoaa koulutusta, tukimateriaaleja ja seurantaa keväällä 2023

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus on tärkeä osa arvioinnin uudistamista. Opetushallitus tarjoaa keväällä 2023 opetuksen järjestäjille ja opettajille laajasti koulutusta lukuvuosiarvioinnin toteuttamisen tueksi maksuttomilla webinaareilla. Oph.fi-sivustolle on myös tulossa tukimateriaalia kriteerien käyttöönoton helpottamiseksi.

Opetushallitus seuraa jatkuvasti arvioinnin uusien linjausten vaikuttavuutta. Lisäksi Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto tekevät parhaillaan tutkimusta sekä opetussuunnitelman perusteista että kriteerityöstä.

Lisätietoja

Opetusneuvos Marjo Rissanen, marjo.rissanen [at] oph.fip. +358 29 5331776