Tiedote

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa lähes 77 000 hakijaa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Opiskelijavalinnat
Juuri päättyneessä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli lähes 77 000 hakijaa, joista 61 580 päättää perusopetuksen tänä keväänä. Perusopetuksesta valmistuvista 94 % haki ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Tulokset opiskelijavalinnasta tulevat kesäkuun puolivälissä.
Tyttö istuu portailla, ihmisiä kulkee ohi

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 21.3. Haettavana oli yhteensä noin 86 300 opiskelupaikkaa perusopetuksen päättäville ja muille ilman tutkintoa oleville hakijoille.

Yhteishaussa olivat mukana seuraavat koulutukset:

  • ammatilliset perustutkinnot
  • lukiokoulutus
  • tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat.

Perusopetuksen päättäviä on tänä keväänä kaikkiaan noin 62 500, joista noin 61 580 haki yhteishaussa. Oppivelvollisuuslain myötä peruskoulun päättävillä on velvollisuus hakea jatkokoulutukseen, ja tämä hakeutumisvelvollisuus toteutui hyvin. Yhteishaun lisäksi hakijat voivat hakea koulutukseen myös jatkuvan haun kautta.

Yli puolet perusopetuksesta valmistuvista hakijoista haki lukioon ja 40 % ammatilliseen koulutukseen

Perusopetuksen päättävistä hakijoista 94 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen hakeneita oli 40 % ja lukioon 54 %. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa haettavana on yhteensä noin 78 040 aloituspaikkaa. 

Kaikkiaan lukioihin haki tänä keväänä ensisijaisesti 35 180 hakijaa, noin 800 enemmän kuin viime vuonna. Koko maassa on tarjolla noin 39 250 lukiopaikkaa, joista noin 2 760 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. 

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 35 480 hakijaa, noin 6 080 enemmän kuin viime vuonna. Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 38 790, joista 1 890 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. 

Ammatillisen koulutuksen hakijamäärän kasvu selittyy pitkälti sillä, että viime vuonna, kun perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haettiin ensimmäistä kertaa samassa yhteishaussa, osa hakijoista haki epähuomiossa ammatillisen koulutuksen sijasta vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään koulutukseen. Nyt siihen hakeneiden määrä on vastaavasti laskenut. 

Vaativana erityisenä tukena järjestettävien koulutusten hakijamäärä laski

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen haki ensisijaisesti 2 500 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 1 020. Hakijoita oli 6 700 vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 2 360. 

Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 1 780, TUVA-koulutukseen 710 sekä TELMA-koulutukseen 690.

TUVA-koulutukseen haki 1 640 ja kansanopistojen opistovuosilinjoille 1 140 ensisijaista hakijaa

TUVA-koulutus korvaa aiemmat valmistavat koulutukset eli kymppiluokan, VALMA-koulutuksen sekä LUVA-koulutuksen. TUVA-koulutukseen haki yhteishaussa yhteensä 1 640 ensisijaista hakijaa. TUVA-koulutuksissa on tarjolla yhteensä 5 020 aloituspaikkaa.  

Kansanopistojen opistovuosi -linjoille haki ensisijaisesti yhteensä 1 140 hakijaa. Paikkoja opistovuosi-linjoilla oli haussa yhteensä 1 290.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 15.6.

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeita sekä haastatteluja huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin tai haastatteluun huhtikuun alkupuolella. Oppilaitos voi myös tarvittaessa arvioida hakijan kielitaidon riittävyyden. 

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 15.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.

Myös jatkuvien hakujen kautta voi päästä opiskelemaan

Oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja muun muassa täyttääkseen valtakunnallisissa hauissa vapaiksi jääneitä paikkoja. Jatkuvan haun koulutustarjonta ja hakuohjeet löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta. 

Jos perusopetuksen päättävä oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa, opinto-ohjaajat antavat hänelle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä kesän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy hänen asuinkunnalleen.

Lisätietoja

Asiantuntija Satu Hornborg, puh. 029 533 1314, satu.hornborg [at] oph.fi