Uutinen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on päivitetty – tavoitteena ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja

Ajankohtaista Perusopetus Hyvinvointi Kodin ja koulun yhteistyö Opetussuunnitelma
Opetushallitus on päivittänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita niiden lukujen osalta, jotka koskevat koulujen toimintakulttuuria sekä koulupoissaoloihin puuttumista. Perusteita päivitettiin vastaamaan perusopetuslain muutosta, joka tulee voimaan elokuun 2023 alussa. Päivitykset ovat myös osa valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistä ja vakiinnuttamista perusopetukseen.
Vaaleahiuksinen tyttö istuu luokassa ja kirjoittaa. Taustalla näkyy muita nuoria.

Opetushallitus on päivittänyt niitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukuja, jotka koskevat koulujen toimintakulttuuria ja koulupoissaoloihin puuttumista sekä antanut uusia ohjeita poissaolojen ehkäisemiseen ja suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen. Päivitykset vastaavat perusopetuslain 26. pykälän muutosta, joka tulee voimaan 1.8.2023

– Uudistunut lainsäädäntö ja perusteisiin tehdyt päivitykset yhdenmukaistavat niitä keinoja, joiden avulla kouluissa voidaan paremmin tunnistaa ja auttaa oppilaita, joilla on haasteita käydä säännöllisesti koulussa ja saada heidät palaamaan takaisin opintojen pariin, arvioi erityisasiantuntija Riina Länsikallio Opetushallituksesta.

Myönteinen ilmapiiri ja vuorovaikutus saavat lapset ja nuoret sitoutumaan koulunkäyntiin

Jatkossa opetuksen järjestäjillä on velvoite kuvata paikallisessa opetussuunnitelmassa toimintamalli siitä, miten oppilaiden poissaoloja ehkäistään, seurataan ja miten niihin puututaan.

Paikallisessa toimintamallissa korostuu oppilaiden poissaolojen suunnitelmallinen ehkäiseminen monin eri keinoin sekä varhainen puuttuminen poissaoloihin. Myös poissaoloihin puuttumiseen liittyvä työnjako ja vastuut kuvataan opetussuunnitelmassa. Vastuista ja työnjaosta sovitaan koulukohtaisesti, Länsikallio sanoo.

Poissaolojen ehkäisemisessä on tärkeää huomioida erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu. Näiden taitojen kehittymistä tulee tukea kaikissa koulun arkisissa tilanteissa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa on myös mahdollista laajentaa esimerkiksi terveystiedon tai muun oppiaineen oppimäärää tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Näiden lisätuntien tavoitteet ja sisällöt kuvataan paikallisessa opetussuunnitelmassa.

– Oppilaiden vertaissuhteiden tukeminen sekä oppilaan ja opettajan välinen hyvä vuorovaikutus ehkäisevät poissaoloja ja tukevat koulunkäyntiä. Aikuisen malli ja esimerkki ovat erityisen tärkeitä lapsille ja nuorille, Länsikallio muistuttaa.

Muutokset tiivistävät myös koulun ja kotien sekä opiskeluhuoltopalveluiden ja muiden viranomaisten välistä yhteistyötä poissaoloihin puuttumisessa, jolloin lapsille ja nuorille voidaan tarjota paremmin heidän tarvitsemansa tuki koulunkäyntiin ja oppimiseen.

Kouluissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että poissaoloja koskevasta toimintamallista kerrotaan ennalta oppilaille ja huoltajille. Poissaoloihin reagoidaan varhain ja vahvemmin moniammatillisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa. Jos oppilaan poissaolot lisääntyvät tai pitkittyvät, opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisiin otetaan viipymättä yhteyttä, Länsikallio lisää.

Päivitetyt perusteet ovat osa valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistä ja vakiinnuttamista perusopetukseen. Sitouttavan kouluyhteisötyön avulla ehkäistään ja vähennetään pitkittyneitä koulupoissaoloja, joita on arvion mukaan yli 4 000 peruskoulun 7.–9. vuosiluokkaa käyvällä oppilaalla vuosittain. Kehittämisestä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja työ on osa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyn toimintaohjelmaa.

Opetushallitus tukee opetuksen järjestäjien työtä laajalla koulutuskokonaisuudella

Päivitettyjä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukuja ei ole uudistettu kokonaisuudessaan, vaan muutokset ovat lisäyksiä lukuihin 4.2 toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, 5.1 yhteinen vastuu koulupäivästä ja 5.6 paikallisesti päätettävät asiat. Myös lukuun 8.1 paikallisesti päätettävät asiat ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty yksi täsmennys. Opetuksen järjestäjien tulee päivittää paikalliset opetussuunnitelmat muutosten mukaisesti siten, että ne ovat käytössä elokuun 2023 alussa.

Opetushallitus tukee perustemuutosten käyttöönottoa ja sitouttavan kouluyhteisötyön vakiinnuttamista perusopetukseen täydennyskoulutuksilla ja ohje- ja tukimateriaaleilla lukuvuotena 2023–2024. Koulutusten aikataulu tarkentuu kevään aikana.

Myös Opetushallituksen uusi Ei kaikelle väkivallalle -sivusto tarjoaa kouluille työkaluja poissaolojen ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen erityisesti silloin, kun oppilaan poissaolojen taustatekijänä on kokemus kiusaamisesta, väkivallasta, häirinnästä tai syrjinnästä. 

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Riina Länsikallio
riina.lansikallio [at] oph.fi
p. 029 5331 088

Johtaja Jarkko Niiranen
jarkko.niiranen [at] oph.fi
p. 029 5331 440

Ruotsinkieliset tiedustelut:
Opetusneuvos Maj-Len Engelholm
maj-len.engelholm [at] oph.fi
p. 029 533 1601

Perustemuutokset ePerusteet-palvelussa:

Muita hyödyllisiä linkkejä:

* Uutista on päivitetty 10.3.2023 seuraavasti: poistettu ingressistä kohta "koulupoissaolojen ehkäisemistä, suunnitelmallista seurantaa" ja lisätty tekstin alkuun "sekä antanut uusia ohjeita poissaolojen ehkäisemiseen ja suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen".