Uutinen

Rauhankasvatus osaksi eurooppalaista nuorisotyötä, räppiä yli Suomenlahden ja sateenkaarevaa vertaisuutta – yhteistyöhankkeiden hakukierros ilahdutti korkeatasoisuudellaan

Ohjelmat Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Rahoitus
Maaliskuussa haettavana olivat nuorisoalan Erasmus+ -yhteistyöhankkeet. Suositulla hakukierroksella näkyivät ajankohtaiset teemat kuten sodan ja rauhan kysymykset sekä mielenterveys. Yhteensä avustusta myönnettiin 1,5 miljoonan euron edestä.
Kuvassa on skeittiparkki, jonka reunat on maalattu. Yhdessä kuvassa on tyttö sinisellä taustalla, silmien edessä on side, jossa lukee truth. Toisessa kuvassa on kasvot, joita ympäröi harmaa pupupäähine, ilme on surullinen.
Koplin nuorisotalolta Pohjois-Tallinnassa

Maaliskuun hakukierroksella haettavana olivat Erasmus+ -ohjelmasta yhteistyöhankkeiden avustukset. Nuorisoalan kumppanuushankkeiden (KA220-YOU) ja pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-YOU) hakemuksia saatiin 34 kappaletta. Yhteensä 8 hanketta – 3 kumppanuushanketta ja 5 pienimuotoista kumppanuushanketta – sai avustuksen. Hakukierros oli erittäin suosittu ja hakemukset korkeatasoisia, mikä korotti hankkeiden hyväksymisen rimaa.

Kumppanuushankkeet tarjoavat mainion tilaisuuden jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää uusia menetelmiä. Pienimuotoisia kumppanuushankkeita haetaan vielä verrattain vähän. Ne ovat kuitenkin erinomainen tapa sukeltaa Erasmus+ -maailmaan, joten kannustamme niin uusia toimijoita kuin vanhoja konkareitakin hakemaan rohkeasti! Nuorisoalan yhteistyöhankkeiden seuraava haku päättyy lokakuussa.
 

Räppi toimii siltana osallisuuteen

Yksi avustuksen saaneista pienimuotoisista kumppanuushankkeista on Suomen Viron-instituutin koordinoima ”Rap across Gulf of Finland”, joka vie räppiä ja nuorisotyön osaamista Suomenlahden yli kumpaankin suuntaan. Ohjelmapäällikkö Duha Elsayed toteaa, että hanke on hieno mahdollisuus edistää eurooppalaisia arvoja ja työskennellä ammatillisten rajojen yli.

– Näemme hankkeessa mahdollisuuden keskinäiseen oppimiseen. Helsinkiläiset voivat tukea säännöllisen, ammattivetoisen räppitoiminnan vakiinnuttamista Virossa. Toisaalta suomalaiset nuorisotyöntekijät voivat oppia virolaisilta kollegoiltaan kaaoksen kesyttämistä ja nuorten osallistamista: Tallinnan Koplin nuorisotalossa kävijöiden ikähaitari on laaja ja ryhmäkoot suuria, mutta henki hyvä ja asema lähiöyhteisöllisyyden suunnannäyttäjänä selkeä.

Hankkeen pääosassa ovatkin Itäkeskuksen Kipinän ja Tallinnan Koplin nuorisotalojen nuoret. Vuoden aikana tuotetaan uutta musiikkia ja hyödytään kokeneiden räppäreiden mentoroinnista, Elsayed kertoo. Kaikki huipentuu Koplissa järjestettävään lähiöfestariin kesäkuussa 2024.

– Lisäksi tarkoitus on herättää keskustelua lukutaidon ja osallisuuden yhteydestä. Räppi on todettu toimivaksi työmuodoksi sellaistenkin nuorten tapauksessa, joiden suhde lukemiseen on jäänyt ohueksi, Elsayed valaisee.
 

Sateenkaarinuorten mielenterveyttä voidaan tukea vertaistuen avulla

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asunnottomien hyväksi työskentelevässä Sateenkaari-ikkuna ry:ssä ollaan hyppäämässä ensimmäistä kertaa Erasmus+ -maailmaan pienimuotoisella kumppanuushankkeella “Youth workers alliance for the development and promotion of youth peer support in the area of youth mental health”.

– Tunnelmat ovat ihan mahtavat! kuvailee puheenjohtaja Sari Rantaniemi rahoituksen varmistamisen jälkeen. – Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että uskalsimme ihan uutena yhdistyksenä hakea avustusta.

Rantaniemi kertoo, että hakuprosessi oli hyvä kokemus, joskin paikoin jännittävä ja odotettua vaativampi.

– Haastavinta oli oman ajatuksen kirkastaminen ja tiivistäminen englanniksi. Saimme tukea slovenialaiselta kumppaniltamme, joka on kokenut Erasmus+ -tekijä. Myös Opetushallituksen webinaareista oli todella paljon apua. Niissä sai kysyä, mikä mietitytti.

Hanke keskittyy sateenkaarinuorten mielenterveyden vahvistamiseen ja auttamistyökalujen kehittämiseen. Toimintamalleja on tarkoitus levittää kumppaniorganisaatioiden lisäksi laajemmalle joukolle ja näin kehittää aiheeseen liittyvää osaamista nuorisoalalla.

– Sateenkaari-ikkunan toiminta rakentuu vahvasti kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden ympärille, Rantaniemi kertoo. – Sloveniassa vertaistyötä ei vielä oikein ole, mutta sen tarve on tunnistettu. Olemmekin innoissamme siitä, että pääsemme jakamaan hyviä vertaistyön käytäntöjä ja malleja.
 

Rauhankasvatushanke valaisee nuorisotyön roolia polulla kestävään rauhaan

Yksi kolmesta avustuksen saaneesta kumppanuushankkeesta on ”PEACE4EUROPE”, joka sukeltaa kunnianhimoisesti rauhankasvatukseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) koordinoimassa hankkeessa on mukana organisaatioita Suomen lisäksi Virosta, Itävallasta ja Unkarista. Projektipäällikkö Antti Rantaniva Xamk:n alaisesta nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta iloitsee hankkeen varmistumisesta.

– Nyt jos koskaan tarvitaan rauhankasvatusta sekä visiota siitä, miltä globaali kestävä rauha voisi tulevaisuudessa näyttää. Nuorisotyöllä on tässä tosi iso rooli ja merkitys. 

Kumppaniorganisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja sitoutumiseen kiinnitettiin huomiota jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yhteisen vision löytäminen vaati pitkäjänteistä työtä, mutta Rantaniva kertoo tyytyväisenä, että eri näkökulmat ja kumppanitahojen osaaminen saatiin lopulta hyvin hyödynnettyä.

– Hanke on tulosta pidempiaikaisesta verkoston rakentamisesta. Kumppanit ovat entuudestaan toisilleen tuttuja, olemme tavanneet erilaisissa Erasmus+ -tapahtumissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Katse on suunnattu pitkälle: tavoitteena on vaikuttaa kumppaniorganisaatioiden alueiden ja maiden lisäksi laajemminkin eurooppalaiseen nuorisotyöhön.

– Toivomme, että pystymme valaisemaan sitä, minkälainen rooli nuorisotyöntekijällä on eurooppalaisena rauhankasvattajana, ja myös tarjoamaan käytännön työkaluja tuon roolin toteuttamiseen. Tavoite on valtavirtaistaa tämän kriisiajan haasteet huomioiva rauhankasvatus osaksi eurooppalaista nuorisotyötä, Rantaniva kertoo. – Toivotamme lämpimästi kaikki mukaan tähän työhön!

Teksti: Riikka Uljas-Bärman