Uutinen

Residenssit mukaan Culture Moves Europe -ohjelmaan

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Residenssit voivat nyt hakea rahoitusta EU:n Culture Moves Europe -liikkuvuustukiohjelmasta. Ensimmäinen hakukierros päättyy 15.6.2023. Taiteilijat ja muut kulttuurialan ammattilaiset voivat edelleen hakea heille suunnattua Culture Moves Europe -liikkuvuustukea.
Kuvakollaasi, joss kolme henkilöä, rakennuksia, kukkia ja teksti Culture Moves Europe

Rahoitusta voivat hakea residenssitoimintaa järjestävät tahot ja muut kulttuurialalla aktiiviset toimijat, jotka pystyvät toteuttamaan residenssin sekä tarjoamaan tilat ja riittävät tukipalvelut residenssitaiteilijoille.

Residenssihankkeeseen voi osallistua 1-5 taiteilijaa. Taiteilijoiden on edustettava  EU:n Luova Eurooppa -ohjelman kohdealoja ja asua vakituisesti jossakin ohjelmaan osallistuvista maista. Kohdealoja ovat arkkitehtuuri, esittävät taiteet, kirjallisuuden kääntäminen, kulttuuriperintö, muotoilu ja muoti, musiikki sekä visuaaliset taiteet.

Residenssin kesto voi olla vähintään 22 päivää ja korkeintaan 10 kuukautta.

Rahoitus myönnetään kertakorvauksena, joka muodostuu residenssin järjestämiseen liittyviin kustannuksiin myönnettävästä rahoituksesta, matka-avustuksesta sekä mahdollisesta lisätuesta mm. perheen kanssa matkustavalle tai vammaisille henkilöille. Matkakustannuksiin voi tietyissä tapauksissa saada lisätuen, jos matkustaa muutoin kuin lentämällä.

Rahoitushakujen järjestämisestä vastaa Goethe-Institut Belgiassa. Hakeminen tapahtuu englanniksi sähköisessä hakuportaalissa.

Hakuaika päättyy 15.6.2023 klo 23:59 (Brysselin aikaa). Hakijat saavat tulokset heinäkuussa 2023, jonka jälkeen he vahvistavat residenssihankkeensa osallistujat ja aikataulun. Itse residenssin on tapahduttava seuraavan vuoden sisällä.

Culture Moves Europe on EU:n ensimmäinen taiteilijoiden liikkuvuustukiohjelma. Se on osa EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaa, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka. Culture Moves Europe tarjoaa myös suoraa liikkuvuustukea taiteilijoille ja muille kulttuurialan ammattilaisille. Tämä haku on käynnissä toukokuun 2023 loppuun saakka.