Uutinen

Strategisempi kehittäminen voisi lisätä kansainvälistymisen alueellista tasa-arvoa

Ohjelmat Globaali yhteistyö Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Opetushallituksen alkuvuodesta 2023 julkaiseman selvityksen mukaan kansainvälistymisen tasa-arvo ei vielä toteudu Suomessa riittävän hyvin. Keskeinen kysymys onkin se, miten kaikille suomalaisille voitaisiin taata yhtäläiset mahdollisuudet kansainvälisen osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. 
Shakkilauta

Opetushallitus järjesti 22.9.2023 keskustelutilaisuuden kansainvälistymisen alueellisen tasa-arvon kehittämisestä kasvatus-, koulutus- ja nuorisotoiminnassa. Paikalle oli kutsuttu aluehallintovirastojen ja kuntaliiton edustajia. Tavoitteena oli pohtia ja jakaa ideoita tasa-arvoisemman kansainvälistymisen edistämiseksi Suomessa. 

Keskusteluissa nousi esiin tarve saada kuntien johto ja sivistystoimi mukaan kansainväliseen toimintaan ja sen suunnitteluun. Lisäksi yhteistyö eri organisaatioiden ja sektoreiden välillä on keskeistä kansainvälisen toiminnan edistämisessä. Kansainvälistymisen vaikuttavuuden kehittäminen edellyttää organisaatioissa myös johtajuutta ja toimintakulttuurin muutosta. 

-    Kansainvälisen toiminnan merkitys kunnan laajemmassa vaikuttavuuden kehittämisessä tulisi tunnistaa entistä paremmin, Laura Parsama Kuntaliitosta totesi.

Kuntaliiton toteuttamassa Vaikuttava kansainvälinen toiminta -selvityksessä (2021) nostettiin esiin useita eri oppeja, joihin tulisi yhteisvoimin tarttua. Tällaisia ovat esimerkiksi tarve saada laajemmin toimijoita mukaan kansainväliseen toimintaan. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä vaikuttavuuden muodostamisesta sekä toimintakulttuurin juurruttamista organisaatioiden yhteiseksi toiminnaksi.

– Meidän tulee jatkaa yhteisen tilannekuvan rakentamista sekä tukea alueita ja kuntia heidän omilla ehdoillaan, jotta kaikille suomalaisille tarjotaan mahdollisuudet kehittää kansainvälistä osaamistaan. Samalla on tärkeää rakentaa kuntien strategista kyvykkyyttä, edistää vertaisoppimista, ja tukea kansallista verkostoitumista ja yhteistyötä kuntien toimijoiden kesken, korosti opetusneuvos Mika Saarinen Opetushallituksesta. 

Keskustelutilaisuus loi arvokasta pohjaa tuleville toimenpiteille kansainvälisen tasa-arvon edistämiseksi kasvatus-, koulutus- ja nuorisotoiminnassa. 

– Yhdessä voimme varmistaa, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus hyödyntää kansainvälisyyden tarjoamia mahdollisuuksia ja rakentaa entistä tasa-arvoisempi ja kansainvälisempi Suomi, Mika Saarinen totesi.