Uutinen

Suomalaisella yhteistyöllä rakennetaan ohjausosaamista Ukrainaan

Ohjelmat Euroguidance
Ukraina katsoo tulevaisuuteen valmistelemalla maahan opinto-ohjaajakoulutusta osana kattavaa koulutussektorin reformia. Koulutusohjelmaa kehitetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa. Ryhmä kiovalaisyliopiston asiantuntijoita vieraili Suomessa lokakuussa.
Euroguidancen sekä HAMKin ja ukrainalaisten vieraiden yhteiskuva

Ukraina tarvitsee tukea ohjauksen ja koulutuksen nykyaikaistamiseen. Käynnissä on New Ukrainian School -reformi, jossa uudistetaan koulutusjärjestelmää ja haetaan malleja muista Euroopan maista. Sen yhteydessä kehitetään myös maan opinto- ja uraohjausta. 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on luomassa kumppaninsa Borys Grinchenko Kyiv Universityn kanssa maahan 60 opintopisteen opinto-ohjaajakoulutusohjelmaa. 

"Ukrainan opinto- ja uraohjaus on hajanaista, eikä standardoitua koulutusta opinto-ohjaajaksi ole. Kuitenkin jo vuonna 2026 kouluissa pitäisi koulutussektorin reformin myötä työskennellä opinto-ohjaajia", HAMK:in erityisasiantuntija Carita Cruz avaa hankkeen konkreettisia tavoitteita. 

Kaikkiaan 15 asiantuntijan ryhmä vieraili Suomessa lokakuussa. He tutustuivat HAMK:in opinto-ohjaajakoulutukseen sekä ohjauksen käytäntöihin eri palveluissa ja oppilaitoksissa. 

"Suomalaisessa järjestelmässä vieraita innosti erityisesti elinikäisen ohjauksen periaate, Ohjaamo-malli ja oppijalähtöinen tulokulma. Kehitystyö jatkuu webinaarisarjalla, jonka aikana tuemme ukrainalaisia kollegoja opinto-ohjaajan osaamiskuvauksen ja koulutusohjelman opetussuunnitelman rakentamisessa", Cruz kertoo. 

Eurooppalainen yhteistyö kiinnosti ukrainalaisia

Ukraina uudistaa opinto- ja uraohjaustoimintoja sekä koulutusjärjestelmäänsä yhdentyvää Eurooppaa silmällä pitäen.

Vierailulla Suomen kansallisessa Euroguidance-keskuksessa Opetushallituksessa ukrainalaiset kuulivat elinikäisestä ohjauksesta Suomessa sekä ohjausalan kehittämiseen liittyvästä eurooppalaisesta yhteistyöstä. Euroguidance edistää ohjausalan tiedonvaihtoa ja tukee ohjauksen ammattilaisten käytännön työtä muun muassa kokoamalla hyviä käytäntöjä ja työkaluja eri maista. 

"Vierailijat olivat kiinnostuneita ohjauksen eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja Euroguidance-verkoston toiminnasta", kertoo Emma Aalto Suomen Euroguidancesta. 

"Pääsimme jakamaan heille tietoa verkoston tuottamista resursseista, jotka ovat verkkosivuilla myös muiden kuin siihen jo kuuluvien maiden hyödynnettävissä."