Uutinen

Suomalaiset korkeakoulut kehittävät tulevaisuuden ratkaisuja digitalisaation, kestävän kehityksen ja meriteollisuuden aloilla

Ohjelmat Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntautuvien hankkeiden (Forward-looking projects) tavoitteena on edistää innovointia, luovuutta, virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä. Vuonna 2022 haettavana oli rahoitusta kolmessa eri hankekategoriassa, joissa rahoitetaan ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä monialaisten painopisteiden hankkeita. Kolme suomalaista korkeakoulua menestyi hakukierroksella.
Erasmus+ tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet - infograafi hakutuloksista

Vuoden 2022 hakukierros oli uuden ohjelmakauden ensimmäinen. Jaossa oli yhteensä 46 miljoonaa euroa. Rahoitettavaksi valittiin yhteensä 39 hanketta, joista 24 on monialaisten painopisteiden tai vihreän siirtymän hankkeita, 10 ammatillisen koulutuksen hankkeita ja 5 aikuiskoulutuksen hankkeita. Hakuaikaan mennessä jätettiin 91 hakukelpoista hakemusta, ja läpimenoprosentti kohosi 43%:iin.

Suomalaisista korkeakouluista haussa menestyivät Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Koneteknologiakeskus Turku Oy:n kanssa. Nämä hankkeet edustavat digitaalisen koulutuksen ja kestävän kehityksen ratkaisuja koulutuksessa sekä meriteollisuuden uusia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen kategoriassa.

Tukea meriteollisuuden osaamisen kehittämiseen ja alan vetovoiman kasvattamiseen

Turun ammattikorkeakoulu sai rahoitusta osana kansainvälistä konsortiota Tulevaisuuteen suuntautuvien hankkeiden vuoden 2022 hakukierroksella. CHAlleNGE 4S -hanke edustaa ammatillisen koulutuksen hanketta, jonka keskeinen tavoite on meriteollisuuden henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä alaa vaivaavaan osaajapulaan vastaaminen. Konsortio koostuu sekä oppilaitoksista, että meriteollisuuden yrityksistä ja yhteenliittymistä Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomesta hankkeessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu sekä Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Hankkeessa toteutetaan koulutuksia meriteollisuuden konealan ammattilaisille sekä materiaalia uusien osaajien houkuttelemiseksi alalle. Vaikutusten odotetaan näkyvän myös hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden alueilla laajemmin työllisyyden, osaamisen ja yritystoiminnan kasvun kautta.

Turun ammattikorkeakoulu on kokenut hanketoimija kansainvälisissä hankkeissa, mutta ensimmäistä kertaa mukana Erasmus+ Tulevaisuuteen suuntautuvassa hanketyypissä. Kimmoke hankkeeseen osallistumiseen kumpusi huolesta meriteollisuuden alan osaajapulasta sekä halusta olla mukana kehittämässä meriteollisuusalan ammatillista koulutusta ja alan työntekijöiden osaamisen kehittämistä.

Ajatus CHAlleNGE 4S -hankehakemukseen osallistumisesta lähti aidosta tarpeesta meriteollisuuden alalla ja Turun seudulla. Aidosti monet merialaan liittyvät taustatekijät ovat useilla alueilla samankaltaisia: väki ikääntyy, nuoret ei ole kovin kiinnostuneita alasta, tarvitaan uusia osaajia sekä olemassa oleviin tehtäviin että uusiin tehtäviin erityisesti digitaalisuuden ja vihreän siirtymän vuoksi. Iso asia on se, että kuinka näitä osaamisen kehittämisen toimia voitaisiin tehdä enemmän yhdessä.” kommentoi erityisasiantuntija Juha Valtanen Turun ammattikorkeakoulusta. Hankkeelta odotetaan onnistuneita esimerkkejä koulutus- ja kehittämistoimista, uusia merkittäviä yhteistyökumppanuuksia sekä tutkimus- ja koulutushankkeita. Hankkeen vaikutusten toivotaan lisäävän pitkällä tähtäimellä myös alueen yritysten kansainvälistä liiketoimintaa. Turussa Erasmus+ -hanketoimintaa osallistuminen nähdään olennaisen tärkeänä, ”Toimintakentän ollessa enemmän tai vähemmän globaali/eurooppalainen, on tällaisiin hankkeisiin osallistuminen erittäin tarpeellista”, Juha Valtanen toteaa.

Seuraava haku alkuvuodesta 2023

Seuraava Erasmus+ tulevaisuuteen suuntaavien hankkeiden haku päättyy 15.3.2023. Tällä hakukierroksella rahoitusta on haettavissa hankekategorioissa: digitaalinen koulutus (poikkisektoraalinen), ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus. Toimintoa hallinnoi Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA, Opetushallitus tiedottaa toiminnosta Suomessa ja tarjoaa EACEA:n ohella myös hakuneuvontaa.