Uutinen

Suomalaiskorkeakoulut näyttävästi edustettuina Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -toiminnon haussa

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle
Euroopan komissio on julkistanut vuoden 2023 Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -hakukierroksen tulokset. Peräti 11 suomalaista korkeakoulua on mukana valituissa 30 verkostossa.
Eurooppa karttapallossa

Eurooppalaiset yliopistot -hakukierroksella 2023 myönnettiin rahoitusta ennätykselliset 402,2 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin 23 toimintoaan jatkavalle verkostolle ja seitsemälle uudelle verkostolle. Yksittäiselle verkostolle myönnetty rahoitus on enimmillään 14,4 miljoonaa euroa neljäksi vuodeksi.   

Vuoden 2023 hakutulosten myötä Eurooppalaiset yliopistot –verkostojen määrä nousee 50:een. Verkostot edustavat kokonaisuudessaan 430:tä korkeakoulua 35 maasta. Mukana aloitteessa on korkeakouluja EU:n jäsenvaltioista, Islannista, Norjasta, Albaniasta, Bosnia-Hertsegovinasta, Pohjois-Makedoniasta, Montenegrosta, Serbiasta ja Turkista.    

Suomalaiskorkeakoulut näyttävästi edustettuina   

Hakukierros oli suomalaisten korkeakoulujen osalta menestys. Suomalaiset korkeakoulut ovat mukana 11:ssä hakukierroksella 2023 rahoitusta saaneessa verkostossa.   

Kuluneen Erasmus+ ohjelmakauden (2021-2027) kahden hakukierroksen myötä suomalaiset korkeakoulut ovat mukana kaikkiaan 19:ssa verkostossa. Yliopistoista mukana on 12 Suomen 13:sta yliopistosta ja ammattikorkeakouluista mukana on seitsemän 24:stä. Tämä voidaan nähdä hyvin kattavana edustuksena verkostoissa sekä suomalaisella että eurooppalaisella tasolla. Laaja läpileikkaus korkeakouluja eri osista Suomea takaa aktiivisen roolin ja arvokkaan näköalapaikan uraauurtavaan korkeakoulutuksen kehittämistyöhön. Johtaja Jonna Korhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä pitää suomalaisten korkeakoulujen osallistumista eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventämiseen tervetulleena. ”Suomalaisten korkeakoulujen menestys on ilahduttavaa. Laadukas korkeakoulutus on elintärkeää Euroopan kilpailukyvylle, kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Yhdistämällä voimansa ja tuomalla osaamista yhteen, Eurooppalaiset yliopistot voivat onnistuessaan olla enemmän kuin pelkkä osiensa summa”, toteaa Korhonen.   

Kaikki kuusi vuonna 2020 rahoitusta saanutta suomalaista korkeakoulua onnistuivat varmistamaan jatkorahoituksen 2023 hakukierroksella. Tämän lisäksi kahteen aiemmin rahoitettuun ja nyt jatkorahoituksen saaneeseen verkostoon on liittynyt suomalainen korkeakoulu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Svenska handelshögskolan) uutena mukaan.   

Vuoden 2023 hakukierroksella myönnettiin rahoitus seitsemälle uudelle verkostolle, joista kolmessa on mukana suomalainen korkeakoulu (LUT-yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Taideyliopisto). Tällä hakukierroksella rahoitetuksi tuli ensimmäistä kertaa verkosto, jossa suomalainen korkeakoulu toimii koordinaattorina. Metropolia-ammattikorkeakoulu koordinoi UREKA SHIFT -verkostoa. Hakemuksen koordinaattorina toiminut innovaatiojohtaja Mona Roman kommentoi onnistunutta hakua seuraavasti: ”Odotamme aloitteelta ennen kaikkea eurooppalaisen yhteistyön merkittävää tiivistymistä niin, että se tulee kiinteäksi osaksi Metropolian opiskelijoiden, lehtoreiden, tutkijoiden, hallintohenkilöstön ja yhteistyökumppanien jokapäiväistä toimintaa”.  

Suomalaisia korkeakouluja on mukana seuraavissa vuonna 2023 rahoitetuissa verkostoissa:

 • EC2U: European Campus of City-Universities, Turun yliopisto  
 • ENGAGE.EU: The European University Engaged in Societal Change,  uusi suomalainen jäsen Hanken Svenska handelshögskolan   
 • UUSI! EULiST: European Universities Linking Society and Technology, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  
 • EUNICE - European University for Customised Education, Vaasan yliopisto  
 • E3UDRES2, Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions, uusi suomalainen jäsen Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
 • INVEST: INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance, Karelia-ammattikorkeakoulu  
 • UUSI! IN.TUNE: Innovative Universities in Music & Arts in Europe, Taideyliopisto   
 • RUN-EU: Regional University Network – European University, Hämeen ammattikorkeakoulu  
 • ULYSSEUS: Ulysseus European University, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu  
 • UNIC: The European University of Cities in PostIndustrial Transition, Oulun yliopisto  
 • UUSI! UREKA SHIFT: Urban Research and Education Knowledge Alliance, Metropolia- ammattikorkeakoulu (koordinaattori)  

Eurooppalaiset yliopistot mahdollistavat innovatiivista ja syvällistä yhteistyötä yli rajojen  

Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -verkostojen (engl. European Universities) tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta sekä edistää eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä.   

Verkostojen korkeakoulut etsivät yhdessä uusia tapoja pitkän aikavälin rakenteelliseen, kestävään ja järjestelmälliseen yhteistyöhön koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan alalla.  Verkostoissa tehdään syvää koko korkeakoulun kattavaa yhteistyötä, joten yksi korkeakoulu voi osallistua vain yhteen verkostoon.  

Eurooppalaiset yliopistot -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista vuoteen 2025 mennessä. Korkeakoulutuksen eurooppalaisessa strategiassa (engl. European Strategy for Universities) tavoitellaan vuoteen 2024 mennessä yhteensä 60 Eurooppalaiset yliopistot -verkostoa, joihin kuuluu 500 eurooppalaista korkeakoulua. Tämän toteuttamiseen komissio on varannut 1,1 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelmassa vuosille 2021-2027.  

Seuraava Eurooppalaiset yliopistot -hakukuulutus julkaistaan syksyllä 2023. Hakukuulutus koskee vuoden 2024 hakua, jolloin rahoitetaan uusien verkostojen luomista.