Uutinen

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Palvelut Valtionosuudet
Seamless mönster av färgade abstrakta fläckar och böcker.

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2023 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-2284-2023, 30.8.2023) lähetekirjeen ja koontilistan 1.9.2023.

Tiedonkeruulla kerätään tiedot aamu- ja iltapäivätoiminnasta, taiteen perusopetuksesta sekä vapaan sivistystyön koulutuksesta. Lisäksi esi- ja perusopetuksen järjestäjien tulee antaa tieto yhteistoimintana toisen kunnan kanssa järjestetystä esi- ja/tai perusopetuksesta.

Kaikki esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedot haetaan KOSKI-tietovarannosta.

Kyselyn tiedot annetaan www-lomakkeilla 20.-30.9.2023 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu valtionosuuden saajille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa internetistä alla näkyvän linkin takaa. Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-tiimin sähköpostiosoitteesta valtionosuudet [at] oph.fi (valtionosuudet[at]oph[dot]fi) sekä puhelimitse tiimin asiantuntijoilta.