Uutinen

Syty kansainvälisyyteen! Opas tuo aikuisten kansainvälistymisen mahdollisuudet näkyville

Ohjelmat Aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö Euroguidance Elinikäinen ohjaus Kansainvälistyminen
Euroguidance ja EPALE tuottivat oppaan, joka kertoo käytännönläheisesti yli 30-vuotiaiden mahdollisuuksista hankkia kansainvälisiä kokemuksia. Mahdollisuuksia löytyy sekä kotoa että ulkomailta, ja vaihtoehtoja löytyy yksinkertaisesti toteutettavista haastavampiin.
Eri taustaisia aikuisia juttelemassa
Näyte oppaan tekstistä
Liikennevalojen väritys kertoo, kuinka paljon suunnittelua eri vaihtoehdot vaativat.

– Suuri osa kansainvälistymisen tuesta on suunnattu nuorille. Kuitenkin myös aikuisessa iässä on yhtä mahdollista hankkia itselleen kansainvälistä osaamista. ”Syty kansainvälisyyteen – opas aikuisille” syntyi tarpeesta esitellä yli 30-vuotiaiden elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoja. Aivan jokainen voi rikastuttaa elämäänsä kansainvälisillä kokemuksilla, kertoo Emma Aalto Euroguidancesta.

Oppaan esittelemät aikuisten kansainvälistymisen vaihtoehdot on jaettu kolmeen eri kategoriaan: opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan. Opas sisältää erityyppisiä mahdollisuuksia kotisohvalta käsin toteutettavista vaihtoehdoista ulkomaille muuttoa vaativiin sekä monia siltä väliltä.

Vaihtoehdot on jaoteltu liikennevalojen mukaan. Värit auttavat lukijaa tulkitsemaan vaihtoehtoja: osan voi toteuttaa heti, mutta joidenkin kohdalla tarvitsee ensin pysähtyä pohtimaan ja ottaa aikaa suunnitteluun. 

– Suunnittelimme oppaan siten, että se toimii yhtä hyvin työvälineenä aikuisten ohjauksen ja koulutuksen parissa työskentelevälle, kuin inspiraation lähteenä kansainvälistymisestä itse kiinnostuneellekin. Haluamme kaikkien voivan ajatella, että kansainväliset kokemukset, maailman avartuminen ja mahdollisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin ovat mahdollisia minulle, toteaa Jenni Westö EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi -ohjelmasta.

Myös ympäristökestävyys on huomioitu vaihtoehdoissa.

Tosielämän tarinoista inspiraatiota

Näyte oppaan tekstistä
Opas tarjoaa käytännön esimerkkejä kansainvälistymisen mahdollisuuksista vaikka omassa kotiympäristössä.

Konkreettisten vinkkien lisäksi opas sisältää kokemustarinoita henkilöiltä, jotka ovat lisänneet kansainvälisiä kokemuksia elämäänsä aikuisella iällä, isoin tai pienin askelin. Henkilöstöalalla työskentelevä 31-vuotias Pauliina kertoo:

– Kun yrityksessämme tuli linjaus mahdollisuudesta tehdä töitä etänä ulkomailta käsin, halusin heti tarttua tilaisuuteen. Yllätyin siitä, kuinka helppoa lopulta kaikki oli. Työnteko sujui siinä missä Suomessakin. Työpaikalleni minun piti tehdä ainoastaan sopimusliite ulkomailla etätyöskentelyyn ja toki huolehtia matkavakuutus ja muut vastaavat asiat kuntoon ennen lähtöä. Etukäteen mietin ainoastaan verkkoyhteyden toimivuutta, mutta onneksi siinä ei ollut lopulta ongelmia.

Vaikka opas on suunnattu yli 30-vuotiaille, eri ikäiset voivat löytää siitä vinkkejä siihen, miten kansainvälistyä omassa arjessaan.

– Useiden meistä elämässä ja arjessa kansainvälisyys on jo jollain tavalla läsnä, ja monella on jo siihen liittyvää osaamista. Näitä taitoja voidaan edelleen vahvistaa ja kehittää läpi eliniän. Toivottavasti opas inspiroi mahdollisimman montaa tarttumaan uusiin vaihtoehtoihin, joilla löytää kansainvälisyydestä uudenlaista sisältöä elämäänsä, Emma toivoo.

Oppaan ovat kirjoittaneet Hanne Pöntinen ja Annika Auronen.