Uutinen

”On tämä niin once in a lifetime” – monta mahdollisuutta kansainvälisyyteen etsivässä nuorisotyössä

Kokemuksia Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot
Kun arjen palikat ovat hukassa ja tulevaisuus vaikuttaa sumealta, kansainvälisyydestä on turha haaveilla. Vai sittenkin – unelmointi ja kansainvälisyys kuuluvat kaikille, ja juuri uusiin tilanteisiin hyppäämällä pääsee ylittämään itsensä. Lahden nuorisopalveluiden etsivässä nuorisotyössä on koettu onnistumisia nuorisovaihtojen suunnittelussa. Myös Diakonissalaitoksen Vamoksella on sukellettu kansainväliseen yhteistyöhön.
Karvahuppuiseen takkiin pukeutunut nuori katsoo lentokentän "lähtevät"-kylttiä.

Miten huomioida kansainvälisyys, kun arjessa on haasteita

Diakonissalaitoksen Vamos Helsingin Aurora Tikka ja Emmi Hynninen kohtaavat etsivän nuorisotyön tehtävissä laajan kirjon aiheita. Pohdinnassa ovat usein arjen palikat ja tulevaisuuden näkymiä kohti edetään pienin askelin.

– Kohtaamme nuoria, joilla on ylisukupolvista huono-osaisuutta ja yhteiskunnallista osattomuutta, ja toisaalta taas korkeakouluopiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi psyykkisten haasteiden vuoksi. Kaikkien nuorten kanssa tehdään tulevaisuustyöskentelyä, mutta siinä, miten kansainvälisyys keskusteluissamme näkyy, on tosi iso skaala, Tikka kertoo.

– Jos elämässä on paljon asioita, jotka pitää laittaa arjessa järjestykseen, ei kansainvälisyyttä välttämättä nähdä vaihtoehtona. Se voi olla tosi kaukainen ajatus, Hynninen täydentää. – Omat kokemukseni nuorisovaihdosta ja vapaaehtoistyöstä kuitenkin lisäävät intoa tarjota nuorille näitä mahdollisuuksia. Muistan nuoren, joka mietti, mitä työkkärikin sanoo, jos hän noin vain lähtee vapaaehtoiseksi ulkomaille. No, tietysti otettiin selvää, ja TE-toimistokin kannusti häntä lähtemään.

Vamos Tampereella työskennellään Linja20-hankkeessa samankaltaisten arjen kysymysten kanssa kuin Helsingissäkin. Linja20 on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on löytää ja tukea kokonaan palveluiden ulkopuolella olevia 18–29-vuotiaita nuoria. Yksilövalmennuksessa tutkitaan, pohditaan ja reflektoidaan yhdessä elämää ja tulevaisuutta. Nuorten tavoittamisessa hyödynnetään etsivän työn elementtejä.

Hankkeessa valmentajana työskentelevä Ville Mäkelä kertoo, että unelmat ovat usein keskustelussa läsnä ja sitä myöten myös kansainvälisyys.

– Olen itsekin kansainvälisyydestä innostunut, joten kyselen usein nuorilta heidän kiinnostustaan kansainvälisiin asioihin. Se voi olla matka mutta myös vaihto ulkomailla, vapaaehtoistyö, ulkomaille kokonaan muuttaminen. Jotta arjen haasteita jaksaa, on tärkeää, että näkee tulevaisuudessaan positiivisia skenaarioita. Monelle nuorelle siihen liittyy ulkomaille lähtö.

Meillä tulisi olla tieto ja taito markkinoida kansainvälistymismahdollisuuksia nuorille, aivan kuin markkinoimme työkokeilua tai ryhmätoimintaa.

Lahden nuorispalveluiden etsivät nuorisotyöntekijät Maija Vauhkonen ja Irene Lüders-Helander ovat samoilla linjoilla.

– Etsivään työhön voi yhdistää kansainvälisyyttä niin monella tavalla! Lüders-Helander toteaa. – Monelta nuorelta voi puuttua uskoa itseensä: enhän minä voi, kun en puhu täydellistä englantia tai en ole koskaan matkustellut. Meidän pitää olla kertomassa, että kyllä sinä voit, sinä pystyt! Esimerkiksi nuorisovaihdot ja vapaaehtoistoiminta ovat ihan timanttijuttuja. Monen elämäntilanne on sellainen, ettei muutoin olisi mahdollisuutta lähteä.

Vauhkonen pohtii, että etsivässä työssä nuorisotyöntekijöiden tiedon puute voi muodostaa nuorten kansainvälistymiselle jopa suuremman esteen kuin esimerkiksi nuoren elämänpiirin pienuus tai mielenterveyden haasteet. Erilaiset kansainvälistymisen mahdollisuudet eivät ehkä ole työntekijälle tuttuja, eikä kaikilla ole omaa kiinnostusta kansainvälisyyden kenttää kohtaan.

– Meillä tulisi olla tieto ja taito markkinoida kansainvälistymismahdollisuuksia nuorille oikeina ja turvallisina vaihtoehtoina, aivan kuin markkinoimme työkokeilua tai ryhmätoimintaa. Samoin kansainvälisyyden tuominen nuorten omaan elinpiiriin jollain tavalla voi hyvinkin johtaa kv-kärpäsen puraisuun!

Tärkeäksi koettu teema innostaa ja sitouttaa

Erasmus+ nuorisoalalle -ohjelmaan kuuluva nuorisovaihto on yksi keino mahdollistaa kansainväliset kokemukset myös nuorille, joilla muutoin on vähän mahdollisuuksia lähteä ulkomaille.

Tampereella ja Lahdessa odotellaan parhaillaan nuorisovaihtojen alkamista. Vamos Tampereen ryhmä lähtee kesäkuussa yhdessä puolalaisten ja italialaisten kanssa Puolan Tatravuorille. Lahden nuoret puolestaan hyppäävät huhtikuussa armenialaisten ja kreikkalaisten nuorten kanssa junaan ja suuntaavat kohti Inaria ja Vasatokan nuorisokeskusta.

– Alussa Ville kyseli kansainvälisyysjutuista kiinnostuneilta nuorilta, olisiko meillä mielenkiintoa lähteä tällaiseen Erasmus-projektiin, Vamos Tampereen nuorisovaihtoon osallistuva Sara kertoo suunnittelun ensiaskelista.

– Pidettiin workshop, jossa ei ollut mitään rajaa tai kattoa siihen, mikä hankkeen teema voisi olla. Mitään ei ammuttu alas! Mäkelä täydentää.

Työpajassa kerätyistä ideoista alkoi nopeasti hahmottumaan isompia teemoja. Hankkeen teemaksi muotoutui mielenterveydestä puhuminen, kokemustiedon jakaminen ja sen näyttäminen, että vaikeitakin kokemuksia voi jakaa. Isoon aiheeseen tartuttiin rohkeasti.

– Jos on mielenterveyden kanssa haasteita, tulee helposti sellainen olo, että on yksin niiden asioiden kanssa. On voimauttavaa huomata, että muilla on samanlaisia kokemuksia ja niistä yhdessä puhuminen voi helpottaa, Sara kertoo. – Odotan myös, että voimme oppia puolalaisilta ja italialaisilta siitä, mitä heidän kulttuureissaan tehdään mielenterveyden ja yhteisöllisyyden eteen.

– Kansainvälisyys on tietysti tärkeä ja motivoiva tekijä, mutta kyllä tosi keskeistä on ollut tämä meidän teema, Mäkelä jatkaa. – Se on ihan olennainen juttu, se on meidän kärki!

Ville Mäkelä ja Sara uskovat, että yhdessä päätetty, tärkeäksi koettu teema on myös syy, miksi nuoret ovat olleet niin sitoutuneita nuorisovaihdon suunnitteluun. Vaikka oman jaksamisen kanssa on voinut olla haasteita, ovat nuoret olleet jo vuoden mukana – hankkeen suunnittelusta ja hakemuksen kirjoittamisesta alkaen.

Hankehakemuksen valmistelussa hyödynnettiin yksinkertaistettuja hakukysymyksiä, joita pohdittiin ryhmissä. Lopuksi jokainen sai lukea yhteen kootun hakemustekstin läpi ja katsoa, tuliko hakemuksesta sellainen kuin oli ajatellutkin.

– Nuoret ovat tämän itse tehneet, mikä on tosi hienoa, Mäkelä kehuu. – Se olisi haastava homma kenelle tahansa.

Puolaan lähdön lähetessä myös jännitystä alkaa nousta pintaan, ja esimerkiksi työpajojen pitäminen ja englanniksi puhuminen on herättänyt ryhmässä pohdintaa. Toisaalta – eikö vähän kuulukin jännittää!

– Erasmus-hengessä olemme antaneet meidän päivien vetovastuun nuorille, Mäkelä kertoo. – Totta kai on jännittävää puhua tärkeistä ja syvistä asioista englanniksi ihmisille, joita et ole koskaan aiemmin tavannut. Mutta kukaan ei ole vielä sanonut, että ei, en haluakaan vetää työpajaa. Päinvastoin kaikki suunnittelevat ohjelmaa innolla.

Oma ammatillinen kasvu kulkee mukana

Myös Lahdessa kansainvälisyydestä kiinnostuneet nuoret valitsivat tarttua nimenomaan nuorisovaihtoon. Alusta asti tiedossa on ollut, että vaihdon toteutuminen vie aikaa. Nuoret ovat olleet sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuneet aktiivisesti sen jokaiseen vaiheeseen.

– Olemme pitäneet huolta siitä, että tämä on heidän projektinsa, Lüders-Helander kertoo. – Se on ollut tekemisen johtotähtenä. Lisäksi olemme halunneet antaa nuorille tilaa työstää tätä keskenään. Tämähän on itse asiassa voimaannuttavaa, pitkäkestoista pienryhmätoimintaa, joka tekee onnistumisia näkyväksi.

Vaihdon toteuttamiseen Inarissa päädyttiin kumppaniorganisaation ehdotuksesta. Suomalainen talvi tuntui eksoottiselta ajatukselta, mutta keväisen ajankohdan vuoksi sellaista ei löytyisi enää Etelä-Suomesta.

– Näin myös meidän nuoret pääsevät matkustamisen syrjään kiinni. Meille se on myös vihreää matkustamista, kun mennään molemmat suunnat junalla, Vauhkonen toteaa.

Lahden nuorisovaihdon teemaksi äänestettiin yhteisellä Discord-kanavalla identiteetin pohdinta. Lüders-Helander kertoo, että oman itsen ja identiteetin pohdinta on monella toiminnassa kohdatulla nuorella keskiössä.

Toistaiseksi vaihtoa odotetaan tyynesti, vaikka matkaan on mahtunut muutoksiakin. Yksi alkuperäisistä kumppaneista joutui vetäytymään ja myös viisumien saantia on odotettu jännityksellä.

Lahden nuoriin yllättävillä käänteillä ei ole ollut suurtakaan vaikutusta. Lüders-Helander ja Vauhkonen toteavat, että heistä on muodostunut tiivis ryhmä, jolle tärkeintä on, että nimenomaan he ovat yhdessä lähdössä vaihtoon. Suurempi kriisin paikka voisi olla, jos toinen ohjaajista ei pääsisikään mukaan tai vaihto peruuntuisi kokonaan.

– Paineensietokyky nähdään sitten nuorisovaihdon aikana, Vauhkonen toteaa. – Toisaalta siellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin selvitä ja mennä eteenpäin!

Sekä Lahden että Tampereen nuorisovaihdoissa on kiinnitetty huomiota siihen, että matkaan lähtee riittävästi ohjaajia. Tämä luo myös lähtijöille turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa nimenomaan näiden nuorien osallistumisen.

Vauhkonen toteaa, että välillä tulee mietittyä, miten vaihto onnistuu ja miten nuoret tulevat pärjäämään tuttujen ympyröiden ulkopuolella. –  Ja sitten he ylittävät kaikki odotukset! On niin kasvattava kokemus nähdä, mitä tässä prosessissa oikein tapahtuu.

– Teen tätä nuoria varten, monta nuorisovaihtoa koordinoinut Lüders-Helander sanoo. – Bonuksena tulee se, että joka ikisessä projektissa oppii jotain uutta itsestään. Oma ammatillinen kasvu on tässä aina mukana. Ja ne ainutlaatuiset kokemukset tietysti – on tämä niin once in a lifetime -meininkiä.

Maailma on auki – niin nuorille kuin nuorisotyöntekijöillekin

Vamos Helsingin Aurora Tikka kertoo lokakuussa 2022 toteutetusta Erasmus+ -hankkeesta ”Innovative youth work”, joka vei hänet viikon job shadowing -jaksolle Jordaniaan. Italialaisen ja jordanialaisen järjestöjen kanssa toteutetun hankkeen yhdistävänä tekijänä oli osallisuuden edistäminen ja nuoret kohderyhmänä.

– Sain sieltä niin paljon, että pureskeltavaa riittää vielä pitkäksi aikaa, Tikka kertoo. – On todella antoisaa mennä eri toimintaympäristöihin tapaamaan ihmisiä, jotka työskentelevät kuitenkin samalla kentällä. Siinä huomaa, että vaikka kuinka olisi kulttuureissa ja toimintakulttuureissa eroja, meissä ihmisissä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia.

Tikka jatkaa, että hankkeen myötä oli reflektoitava myös omaa ihmiskäsitystä ja sitä, mitä osallisuus yhteiskunnassa oikein tarkoittaa.

– Vierailun aikana heräsi tietysti paljon ammatillista pohdintaa yksilötasolla. Virallisen ohjelman lomassa puhuttiin paljon globaaleista, kaikkia yhteiskuntia yhteisesti järisyttävistä aiheista. Myös näistä epävirallisista kohtaamisista saa tosi paljon irti.

Lahdessa kansainvälistyminen on kirjoitettu nuorisopalveluiden strategiaan. Tavoitteena on toteuttaa vuosittain vähintään yksi nuorisovaihto sekä aktiivisuus Euroopan solidaarisuusjoukoissa.

Irene Lüders-Helander painottaa yhdessä tekemisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

– Se palkitsee niin paljon! Kyllä tässä näkyy taas uusi innostus ja tunne siitä, että rajat ovat jälleen avautuneet.

 

Teksti: Riikka Uljas-Bärman