Uutinen

Teacher Academies -verkostot rakentavat opettajankoulutuksen tulevaisuutta Euroopassa

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Erasmus+ Teacher Academies -toiminnossa on vuoden 2022 haussa myönnetty rahoitusta 16 uudelle verkostolle. Toiminto tukee opettajien ammatillista kehittymistä ympäri Eurooppaa. Lue lisää suomalaisten menestyksestä ja suomalaisten hankekoordinaattorien ajatuksista liittyen kansainväliseen yhteistyöhön.
Valokuva opettajasta ja oppilaista tietokoneluokassa.

Euroopan komissio myönsi kuudelletoista Teacher Academies -verkostolle 22,5 miljoonaa euroa rahoitusta kolmen vuoden hankejaksolle. Yhden hankkeen rahoitus on enintään 1,5 miljoonaa euroa. 

Valitut verkostot edustavat kaikkiaan 313 organisaatioita (joukossa 136 rahoituksen ulkopuolista liitännäiskumppania) 30:stä EU- tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Avustusta myönnettiin kuudelle suomalaisorganisaatiolle, jotka osallistuvat partnerin roolissa neljään eri hankkeeseen. Hankkeita koordinoivat korkeakoulut Itävallasta, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Yhdessä hankkeessa nähdään vahvaa suomalaista yhteistyötä, sillä hankkeeseen osallistuu kolme suomalaista organisaatiota.

Suomalaisten organisaatioiden yhteenlaskettu hankerahoitus on noin 935 000 euroa. 

Rahoitus ja hakemusmäärät kasvaneet kahden hakukierroksen myötä

Teacher Academies -toiminnossa on tähän mennessä järjestetty kaksi hakukierrosta. Viimeisin vuoden 2022 hakukierros päättyi 7.9.2022. 

Infografiikka, joka esittelee vuoden 2022 hakutilastoja. Kuvassa nimetään 6 rahoitusta saanutta suomalaisorganisaatiota, jotka ovat Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan kaupunki, Avoin yhteiskunta ry ja Helsingin yliopisto.

Hakukierroksella käytiin kova kilpailu. Yhteensä arvioitavaksi saapui 105 hakemusta. Hakemusten määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. 

Hankkeiden hyväksymisaste oli 14 % (2022), kun edellisenä vuonna (2021) vastaava luku oli hieman korkeampi, 20 %.

Infografiikka, joka esittelee vuoden 2021 hakutilastoja. Kuvassa nimetään 3 rahoitusta saanutta suomalaisorganisaatiota, jotka ovat Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto.

Samaan aikaan kun hakemusten määrä lisääntyi, myös tarjolla ollut rahoitus kasvoi merkittävästi 15 miljoonasta eurosta (2021) 22,5 miljoonaan euroon (2022). 

Rahoituksen kasvun taustalla oli Euroopan komission tavoite perustaa 25 Teacher Academies -verkostoa ennen vuotta 2025. Tämä tavoite saavutettiin ennätysajassa, kun vuosien 2021 ja 2022 hakukierrosten myötä verkostojen kokonaislukumäärä nousi 27:ään.

Suomalaiset mukana joka neljännessä verkostossa

Suomalaiset organisaatiot ovat ottaneet Teacher Academies -verkostoissa aktiivisen roolin. Toiminnon 27:tä verkostosta on Suomi edustettuna joka neljännessä. 

Rahoitusta on kahdella hakukierroksella saanut kahdeksan suomalaisorganisaatiota: Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan kaupunki, Avoin yhteiskunta ry ja Itä-Suomen yliopisto.

Suomalaiset organisaatiot ovat verkostoissa mukana pääasiassa partnerin roolissa. Yksi suomalainen organisaatio, Tampereen ammattikorkeakoulu, toimii Teacher Academies –hankkeessa koordinaattorina.

TAMK: “Kansainvälisessä hankkeessa yhteisymmärryksen saavuttaminen vaatii rauhallista ja samalla jämäkkää otetta”

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima EduSTA-hanke sai iloisia rahoitusuutisia vuoden 2021 hakukierroksella, ja hanke käynnistyi virallisesti kesällä 2022. Academy for Sustainable Future Educators –hanke on suunnattu ammatillisten opettajien ammattitaidon vahvistamiseen kestävän kehityksen näkökulmasta.

Hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut antoisa oppimisprosessi hankkeen vastuuhenkilöille Eveliina Asikaiselle ja Ella Kalliolle

“Kansainvälisessä hankkeessa yhteisymmärryksen saavuttaminen vaatii rauhallista ja samalla jämäkkää otetta. Täytyy jaksaa kärsivällisesti varmistaa, että tavoitellaan samoja asioita ja että sen jälkeen vielä tehdään samoja asioita”, he pohtivat.

Maarajat ylittävän yhteistyön erityispiirteet ovat tulleet esiin myös projektin aikataulutuksessa, mikä on vaatinut joustoa ja työskentelyn tarkkaa suunnittelua.

“Suomalainen ja eurooppalainen kesälomarytmi ovat erilaiset. Hanke alkoi kesäkuussa, joka oli [suomalaisesta näkökulmasta] ehkä hieman hassu ajankohta. Ehdittiin hiukan tehdä ja sitten tuli lomakausi. Toisaalta syksyllä päästiin lähtemään hyvin käyntiin hankkeen kanssa.”

Hankkeen koordinointi on vaatinut Asikaisen ja Kallion mukaan paljon ennakointia, mutta alkuperäisiä suunnitelmia muuttaneita yllätyksiä on tullut toistaiseksi vähän. Positiiviseksi ongelmaksi on osoittautunut viestintäresurssien ylitsepursuava tarve.

“Hankkeen teema on osoittautunut eurooppalaisittain ja globaalisti tärkeäksi ja kiinnostavaksi, joten hankkeen viestintään on mennyt huomattavasti enemmän resursseja kuin alun perin osattiin ennakoida. Mutta toki olemme iloisia siitä, että hankkeella voi todeta jo nyt olevan kansainvälistä vaikuttavuutta.”  

Voimaa jatkaa päättäväisesti eteenpäin luo tieto siitä, että matka etenee ajoittaisista vastoinkäymisistä huolimatta. 

“Pidämme saavutuksena sitä, että hanke etenee kohti tavoitetta jotakuinkin aikataulussa. Lähes kaikki partnerit ovat kohdanneet odottamattomia hankaluuksia, joille projektin koordinaattori ei voi mitään.”

Asikainen ja Kallio tiivistävät tähänastisten hankekokemuksensa korostaen sen suurimpana saavutuksena vahvan yhteistyön rakentamisen.

“Lyhyesti sanottuna, suurin saavutus on verkostoituminen eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. EduSTA-hanke on muun muassa avannut ovet puhujien paikoille ilmastokasvatukseen keskittyvissä paneelikeskusteluissa ja tarjonnut jäsenyyden Euroopan komission alaisessa työryhmässä, joka edistää kestävää ja vastuullista digitaalista koulutusta EU:ssa.”

Hankkeen jäljellä olevat kaksi vuotta näyttävät lupaavilta, ja Asikainen ja Kallio ovat innokkaita jatkamaan yhteistyösuhteiden kehittämistä ja hankkeen vaikutuksen laajentamista. 

Seuraava haku mahdollisesti vuonna 2024

Teacher Academies -toiminnossa ei järjestetty hakukierrosta vuoden 2023 osalta.

Toimintoa hallinnoi Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA, Bryssel). Lisätietoa mahdollisesta tulevasta hausta on tulossa tänä syksynä, kun vuoden 2024 ehdotuspyyntö julkaistaan. 

Hakujen välissä kiinnostuneet organisaatiot voivat tutustua Erasmus+ -ohjelmaoppaaseen sekä nykyisiin hankkeisiin ja kerätä innostusta omien ideoidensa kehittämiseksi.

Liity Opetushallituksen kansainvälisten ohjelmien sähköpostilistoille saadaksesi ajantasaista tietoa hakukierroksista!